Ana sayfa Keşfet Zıt Anlamlı Kelimeler ve Listesi

Zıt Anlamlı Kelimeler ve Listesi

1243
0
zit-anlamli-nedir;zit-anlamli-kelimeler;zit-anlamli-kelimeler-listesi;zit-anlamli-kelimeler-tablosu;zit-anlamli-sozcukler;zit-anlamli-cumleler

Bu günkü konumuz zıt anlamlı kelimeler. Öncelikli olarak zıt anlamı nedir veya zıt anlamlı ne demek soruların cevabını bulmaya çalışacağız. Ayrıca zıt anlamlı sözcükler ve zıt anlamlı cümleler neler olduğuna değinmeye çalışacağız. Son olarakta zıt anlamlı kelimeler listesi ve zıt anlamlı kelimeler tablosu nu sizlere sunacağız.

Zıt Anlamı Nedir?

Öncelikli olarak zıt anlamı nedir sorusu ile başlayacak olursak. Sözcüklerin veya cümlelerin anlamca birbirlerine karşıt olmasına zıt anlam denir. Örnek verecek olursak siyah karşıtı beyaz, ileri karşıtı geri, doğru karşıtı yanlış gibi örnekleri çoğaltabiliriz.

Diğer bir tanımda ise zıt anlam tam tersi anlamına da gelebilir. Açacak olursak sahip olduğu özellikler ile bir bütün olan bir kelimenin tam tersi özelliklere sahip olan bir kelime ile oluşturduğu anlamdır. Örneğin beyaz, insanlar içinde renk olarak sahip oldukları özellikler bakımından siyah ile zıt anlamlı olarak şifrelenmiştir. Bu iki kelimeden biri söylendiğinde onun zıttı olan diğer kelime kolaylıkla akıllarda canlanır. Böylelikle zıt anlamlı ne demek sorusuna cevap vermiş olduk.

Zıt Anlamlı Kelimeler

Zıt karşıt anlamlı kelimeler konusuna gelecek olursak. Dil konuşulduğu coğrafyada ve insan topluluğunda o toplumun kendine has anlam biçimleri ile kullanılmıştır. Üzerinde duracağımız konu dilin insanlar arasında anlamlandırılmasında çok büyük katkılar sunan zıt anlamlı kelimelerdir. Zıt anlamlı kelimeler bir kelimenin anlaşılabilmesi için özelliklerinin tamamen zıttı olan başka kelime ili kurduğu dil bilgisi ilişkisidir. Zıt anlamlı olan bu kelimeler ile bir nesnenin veya durumun adlandırılmasında çok büyük kolaylık sağlamaktadır.

Zıt Anlamlı Kelimeler için Önemli Noktalar

Önemli Nokta – 1: Var olan her kelimenin zıt anlamı yoktur. Hangileri olduğunu düşünüyorsanız sıfatların, zarfların yani Nicelik ve nitelik bildiren sözcüklerin zıt anlamı yoktur.

Örnek; Masa, tahta, kitap, duvar, gibi…

Önemli Nokta – 2: Fiillerin yani eylemlerin olum ve olumsuzları zıtlık kavramı içerisinde yer almaz. Yani olumsuzluk kavramı zıt anlam değildir.

Örnek; Başlamak (olumlu) – Başlamamak(olumsuz)  zıt anlam ilişkisi yoktur.
Doğrusu ile başlama – bitirmek şeklinde olması gerekmektedir.

Önemli Nokta – 3: Dilimizde bazı kelimeler birden fazla anlama geldiğinde dolayı karşıtlık sözcüklerin cümle içerinde kullanımına göre değişiklik gösterebilir. Örnekte bunu daha iyi anlayacaksınız.

Örnek; “Gerçek” kelimesi cümle içerisinde zıt anlamı “sahte”olurken diğer zıt anlamda ise “hayal” ve “düş” olabilir.

Zıt Anlamlı Kelimeler Listesi

Evet şimdide zıt anlamlı kelimeler listesine bir göz atalım. A harfin başlayıp Z harfine kadar var olan kelimelerin zıt anlamlı kelimeler tablosunda sizlere sunacağız.

A Harfi ile Başlayan Zıt Kelimeler

Acemi zıt anlamlısı       –             Usta
Acı zıt anlamlısı            –             Tatlı
zıt anlamlısı             –             Tok
Açık zıt anlamlısı          –             Kapalı
Açık zıt anlamlısı          –             Koyu
Adi zıt anlamlısı            –
Afacan zıt anlamlısı      –             Uslu
Ağır zıt anlamlısı          –             Hafif
Ağla zıt anlamlısı          –             Gül
Ak zıt anlamlısı             –             Kara
Akıllı zıt anlamlısı         –             Aptal
Akşam zıt anlamlısı       –             Sabah
Aktif zıt anlamlısı          –             Pasif
Al zıt anlamlısı              –
Alacak zıt anlamlısı       –             Borç
Alçak zıt anlamlısı         –             Yüksek
Alçak Gönüllü              –             Kibirli
Alıcı zıt anlamlısı           –             Satıcı
Alt zıt anlamlısı              –             Üst
Anormal zıt anlamlısı     –             Normal
Aptal zıt anlamlısı          –             Akıllı
Arka zıt anlamlısı           –             Ön
Artı zıt anlamlısı             –             Eksi
Asgari zıt anlamlısı         –             Azami
Ast zıt anlamlısı             –              Üst
Aşağı zıt anlamlısı          –              Yukarı
Atılgan zıt anlamlısı       –              Çekingen
Aydınlık zıt anlamlısı      –              Karanlık
Aynı zıt anlamlısı            –              Farklı
Az zıt anlamlısı               –              Çok
Azalmak zıt anlamlısı      –             Çoğalmak
Azami zıt anlamlısı          –             Asgari


Ayrıca zıt anlamalı kelimeler yazımızın yanında merak edeceğinizi düşündüğümüz saptama nedir?, saptama örnekleri nelerdir? yazımıza da bakabilirsiniz.

B Harfi ile Başlayan Zıt Kelimeler

Bağımsızlık zıt anlamlısı  –              Tutsaklık
Barış zıt anlamlısı            –              Savaş
Barışmak zıt anlamlısı     –              Darılmak
Başlamak zıt anlamlısı     –              Bitirmek
Batı zıt anlamlısı              –              Doğu
Bayat zıt anlamlısı           –              Taze
Bekar zıt anlamlısı           –              Evli
Bencil zıt anlamlısı           –              Özgecil
Benzer zıt anlamlısı          –
Beyaz zıt anlamlısı           –              Siyah
Birinci zıt anlamlısı          –              Sonuncu
Bitirmek zıt anlamlısı       –              Başlamak
Bol zıt anlamlısı              –
Bolluk zıt anlamlısı          –              Kıtlık
Borç zıt anlamlısı             –              Alacak
Boş zıt anlamlısı              –              Dolu
Boylam zıt anlamlısı        –              Enlem
Bölme zıt anlamlısı          –              Çarpma
Bulanık zıt anlamlısı        –              Duru
Bulmak zıt anlamlısı        –              Kaybetmek
Büyük zıt anlamlısı          –              Küçük


C Harfi ile Başlayan Zıt Anlamlı Sözcükler

Cesaret zıt anlamlısı       –              Korkaklık
Cesur zıt anlamlısı          –              Korkak
Cevap zıt anlamlısı          –              Soru
Ceza zıt anlamlısı           –              Ödül
Cılız zıt anlamlısı            –              Gürbüz
Cimri zıt anlamlısı          –              Cömert
Cömert zıt anlamlısı       –              Cimri


Zıt Anlamlı Kelimelerin Asıl İşlevi

İnsanlar irade sahibi ve akıllı canlılar olduklarından kullandıkları dilin sistematiğini kurarken anımsamalardan ve hatırlatmalardan faydalanmışlardır. Öğrenme aşamasında kullanılan bir kelimenin zıttı bilindiği takdirde, zıttı ile beraber öğrenilmesi kolaylaşmaktadır. Şu an bile ana dilimiz dışında farklı bir dil öğrenmeye çalıştığımızda kelimelerin aralarındaki bu zıt ilişki öğrenmede çok önemli bir rol üstlenmektedir. Toplumların dil konusundaki eğilimlerinin kökenine indiğimizde zıt anlamın diğer işlevleri ile birlikte o dilin kolay öğrenilmesi ve sisteminin oturtulması için önemli görev üstlendiği anlaşılacaktır.


Ç ile Başlayan Zıt Kelimeler

Çabuk zıt anlamlısı         –              Yavaş
Çağdaş zıt anlamlısı       –              İlkel
Çalışkan zıt anlamlısı      –              Tembel
Çarpık zıt anlamlısı         –              (Eğri)
Çarpma zıt anlamlısı       –              Bölme
Çekingen zıt anlamlısı    –              Atılgan
Çekmek zıt anlamlısı       –              İtmek
Çık zıt anlamlısı              –              İn
Çıkarma zıt anlamlısı      –              Toplama
Çıkış zıt anlamlısı           –              İniş
Çift zıt anlamlısı             –              Tek
Çirkin zıt anlamlısı         –              Güzel
Çoğalmak zıt anlamlısı   –              Azalmak
Çoğul zıt anlamlısı          –              Tekil
Çok zıt anlamlısı             –              Az
Çözüm zıt anlamlısı        –              Sorun
Çukur zıt anlamlısı         –              Tümsek
Çürük zıt anlamlısı         –              Sağlam


D Harfi ile Başlayan Zıt Karşıt Anlamlı Kelimeler

Dağınık zıt anlamlısı      –              Tertipli
Dahil zıt anlamlısı          –              Hariç
Dar zıt anlamlısı            –              Geniş
Darılmak zıt anlamlısı   –              Barışmak
Deniz zıt anlamlısı         –              Kara
Derin zıt anlamlısı         –              Sığ
Derman zıt anlamlısı     –              Dert
Dert zıt anlamlısı           –              Derman
Dış zıt anlamlısı             –              İç
Dik zıt anlamlısı            –              Eğik
Dikit zıt anlamlısı          –              Sarkıt
Diri zıt anlamlısı            –              Ölü
Doğal zıt anlamlısı        –              Yapay
Doğu zıt anlamlısı         –              Batı
Doğru zıt anlamlısı       –              Yanlış
Dolu zıt anlamlısı          –              Boş
Donuk zıt anlamlısı       –              Parlak
Dost zıt anlamlısı          –              Düşman
Dur zıt anlamlısı            –              Git
Duru zıt anlamlısı          –              Bulanık
Düşzıt anlamlısı           –              Gerçek
Düşman zıt anlamlısı    –              Dost
Düz zıt anlamlısı           –              Eğri

 

Dilin Varoluşu 

Zıt anlamlı kelimeler konusuna anlattığımız bu yazımızda dilin varoluş hikayesini bahsetmesek olmaz. Dil toplumların birbirlerinden ayrılmasında oldukça etkin bir rol üstlenmektedir. İnsanların aralarında anlaşabilmek için varoluşlarından itibaren kullandıkları en etkili iletişim aracıdır.

Dili olmayan bir toplum er ya da geç başka toplumların yörüngesine girecek ve kendi değerlerini kaybedecektir. Bu sebeple dil toplumların bel kemiğidir. Çünkü geçmişten günümüze gelecek kuşaklara aktarılacak olan ve onlarında sonraki kuşaklarına aktaracakları tüm bilgi ve birikimi bu araç ile yerine getirilir. Pek tabi zaman içinde kendi dillerini unutan veya bir şekilde unutturulan toplumlar mevcuttur. Dünya bazında her toplumun bir dili vardır demek doğruluk payı olmakla beraber artık genel geçer bir doğru da değildir. Çünkü tarihte yapılan savaşlar ve hakimiyetler azınlık olan toplumların dillerini de hakim devlet tarafından değiştirilip yok olmasına sebebiyet vermiştir.

Ayrıca zıt anlamalı kelimeler listesi yazımızın yanında merak edeceğinizi düşündüğümüz mizah nedir ve kara mizah nedir yazımıza da bakabilirsiniz.


E Harfi ile Başlayan Zıt Kelimeler

Eğik zıt anlamlısı          –              Dik
Eğri zıt anlamlısı           –
Eksi zıt anlamlısı          –              Artı
Eksik zıt anlamlısı         –              Fazla
El(Yabancı)                 –              Tanıdık
Elverişsiz zıt anlamlısı   –              Uygun
Enlem zıt anlamlısı        –              Boylam
Er zıt anlamlısı               –              Geç
Erkek zıt anlamlısı         –              Kadın
Erken zıt anlamlısı         –              Geç
Esaret zıt anlamlısı        –              Özgürlük
Eski zıt anlamlısı            –              Yeni
Evet zıt anlamlısı            –              Hayır
Evin zıt anlamlısı            –
Evli zıt anlamlısı             –              Bekâr
Fakir zıt anlamlısı           –              Zengin
Farklı zıt anlamlısı          –              Aynı
Fazla zıt anlamlısı           –              Eksik


F ile Başlayan Zıt Anlamlı Sözcükler

Galip zıt anlamlısı            –              Mağlup
Gece zıt anlamlısı            –              Gündüz
Geç zıt anlamlısı              –              Er
Geçin zıt anlamlısı           –              Erken
Geçmiş zıt anlamlısı        –              Gelecek
Gelecek zıt anlamlısı       –              Geçmiş
Gelir zıt anlamlısı            –              Gider
Genç zıt anlamlısı            –              Yaşlı
Genç zıt anlamlısı            –              İhtiyar
Geniş zıt anlamlısı           –              Dar
Gerçek zıt anlamlısı         –              Sahte
Gerçek zıt anlamlısı         –              Düş
Gerçek zıt anlamlısı         –              Hayal
Geri zıt anlamlısı             –              İleri
Gider zıt anlamlısı           –              Gelir
Git zıt anlamlısı               –              Dur
Göğüs zıt anlamlısı          –              Sırt
Gösterişli zıt anlamlısı     –              Sade
Gül zıt anlamlısı               –              Ağla-
Gündüz zıt anlamlısı        –              Gece
Güney zıt anlamlısı          –              Kuzey
Gürbüz zıt anlamlısı         –              Cılız
Güzel zıt anlamlısı           –              Çirkin

 

Dil ve Yazı

Yazı insan uygarlığında bulunduğu andan itibaren kullanılmış ve geliştirilmiştir. Yazının beslendiği ana kaynak yine dildir. Her ne kadar semboller ile kullanılan yazı biçimleri olsa da günümüzde büyük ekseriyeti alfabelerden oluşan bir yazı sistemi vardır. İnsanlar bulundukları toplumda kullandıkları dili iletişim araçlarından biri olan yazıya çevirirken de farklı yazı biçimleri meydana getirmişlerdir. Alfabeler birçok dilin yazıya dökülmesinde büyük coğrafyalara yayılan ortaklıklar kurmuştur. Örneğin Latin Alfabesi dilleri farklı da olsa birçok toplum tarafından kullanılmaktadır. Dolayısıyla söylenenleri anlamlandırabilmekte dil kadar yazı da mühimdir.


H ile Başlayan Zıt Kelimeler

Hafif zıt anlamlısı           –              Ağır
Hariç zıt anlamlısı           –              Dahil
Hatırlamak zıt anlamlısı –              Unutmak
Hayal zıt anlamlısı          –              Gerçek
Hayır zıt anlamlısı           –              Evet
Hayır zıt anlamlısı           –              Şer
Hırçın zıt anlamlısı          –              Uysal
Hızlı zıt anlamlısı             –              Yavaş


I ile Başlayan Zıt Anlamlı Sözcükler

Islak zıt anlamlısı           –              Kuru
Issız zıt anlamlısı           –              Kalabalık


İ ile Başlayan Zıt Anlamlı Sözcükler

İç zıt anlamlısı               –              Dış
İhracat zıt anlamlısı      –              İthalat
İhtiyar zıt anlamlısı       –              Genç
İleri zıt anlamlısı           –              Geri
İlk zıt anlamlısı             –              Son
İlkel zıt anlamlısı          –              Çağdaş(MODERN
İlkel zıt anlamlısı          –              Medeni
İn zıt anlamlısı              –              Çık
İnce zıt anlamlısı          –              Kalın
İndirim zıt anlamlısı     –              Zam
İniş zıt anlamlısı           –              Çıkış
İniş zıt anlamlısı           –              Yokuş
İthalat zıt anlamlısı      –              İhracat
İtmek zıt anlamlısı       –              Çekmek
İyi zıt anlamlısı             –              Kötü

 

K ile Başlayan Zıt Karşıt Anlamlı Kelimeler

Kaba zıt anlamlısı             –              Nazik
Kabul zıt anlamlısı            –              Ret
Kadın zıt anlamlısı            –              Erkek
Kalabalık zıt anlamlısı      –              Tenha
Kalabalık zıt anlamlısı      –              Issız
Kalın zıt anlamlısı             –              İnce
Kapalı zıt anlamlısı           –              Açık
Kâr zıt anlamlısı               –              Zarar
Kara zıt anlamlısı             –              Ak
Kara zıt anlamlısı             –              Deniz
Karanlık zıt anlamlısı       –              Aydınlık
Karanlık zıt anlamlısı       –
Karın zıt anlamlısı            –
Kart zıt anlamlısı              –              Körpe
Katı zıt anlamlısı              –              Sıvı
Katı zıt anlamlısı              –              Yumuşak
Kaybetmek zıt anlamlısı  –              Bulmak
Keder zıt anlamlısı           –              Neşe
Kesif zıt anlamlısı            –              Saydam
Kısa zıt anlamlısı             –              Uzun
Kış zıt anlamlısı               –              Yaz
Kıtlık zıt anlamlısı           –              Bolluk
Kibirli zıt anlamlısı          –              Alçak Gönüllü
Kirli zıt anlamlısı             –              Temiz
Kolay zıt anlamlısı           –              Zor
Korkak zıt anlamlısı         –              Cesur
Korkaklık zıt anlamlısı     –              Cesaret
Koyu zıt anlamlısı            –              Açık
Körpe zıt anlamlısı           –              Kart
Kötü zıt anlamlısı             –              İyi
Kurak  zıt anlamlısı          –
Kurnaz zıt anlamlısı         –              Saf
Kuru zıt anlamlısı             –              Yaş
Kuru zıt anlamlısı             –              Islak
Kuzey zıt anlamlısı           –              Güney
Küçük zıt anlamlısı           –              Büyük

 

M ile Başlayan Zıt Anlamlı Sözcükler

M harfi ile başlayan en zor zıt anlamlı kelimeler ve zıt anlamlısı nedir sorusu ile başlayan kelimeler.

Mağlup zıt anlamlısı         –              Galip
Maksimum zıt anlamlısı   –              Minimum
Masum zıt anlamlısı         –              Suçlu
Mat zıt anlamlısı              –              Parlak
Medeni zıt anlamlısı         –              İlkel
Minimum zıt anlamlısı      –             Maksimum

Ayrıca zıt anlamalı kelimeler listesi yazımızın yanında merak edeceğinizi düşündüğümüz edebiyatta bakış açıları yazımıza da bakabilirsiniz.

N ile Başlayan Zıt Anlamlar

Nazik zıt anlamlısı           –              Kaba
Negatif zıt anlamlısı        –              Pozitif
Neşe zıt anlamlısı            –              Keder
Neşeli zıt anlamlısı          –              Üzgün
Normal zıt anlamlısı        –              Anormal

 

O-Ö ile Başlayan Zıt Anlamlı Sözcükler

Okul zıt anlamlısı             –
Ödül zıt anlamlısı             –              Ceza
Ölü zıt anlamlısı               –              Diri
Ön zıt anlamlısı                –              Arka
Önce zıt anlamlısı            –              Sonra
Övmek zıt anlamlısı         –              Yermek
Öz zıt anlamlısı                –              Üvey
Özel zıt anlamlısı              –              Resmî
Özgecil zıt anlamlısı         –              Bencil
Özgür zıt anlamlısı           –              Tutsak
Özgürlük zıt anlamlısı      –              Esaret

 

P ile Başlayan Zıt Kelimeler

P harfi ile başlayan en zor zıt anlamlı kelimeler ve zıt anlamlısı nedir sorusu ile başlayan kelimeler.

Pahalı zıt anlamlısı           –              Ucuz
Parlak zıt anlamlısı           –              Mat
Parlak zıt anlamlısı           –              Donuk
Pasif zıt anlamlısı             –              Aktif
Perakende zıt anlamlısı    –              Toptan
Pozitif zıt anlamlısı           –              Negatif

 

R ile Başlayan Zıt Anlamlar

Resmi zıt anlamlısı           –              Özel
Ret zıt anlamlısı               –              Kabul

 

S ile Başlayan Zıt Karşıt Anlamlı Kelimeler

Sabah zıt anlamlısı           –              Akşam
Sade zıt anlamlısı             –              Gösterişli
Saf zıt anlamlısı                –              Kurnaz
Sağ zıt anlamlısı               –              Sol
Sağlam zıt anlamlısı         –              Çürük
Sahte zıt anlamlısı            –              Gerçek
Saldırı zıt anlamlısı           –              Savunma
Sarkıt zıt anlamlısı           –              Dikit
Satıcı zıt anlamlısı            –              Alıcı
Savaş zıt anlamlısı            –              Barış
Savunma zıt anlamlısı      –              Saldırı
Saydam  zıt anlamlısı       –              Kesif
Sayfabaşı zıt anlamlısı     –
Sayısal zıt anlamlısı         –              Sözel
sebep zıt anlamlısı           –
sert zıt anlamlısı              –
Sevimli zıt anlamlısı        –             Sevimsiz
Sevimsiz zıt anlamlısı      –             Sevimli
Sevin zıt anlamlısı           –              Üzül
Sevinç zıt anlamlısı         –              Üzüntü
Seyrek zıt anlamlısı         –              Sık
Sıcak zıt anlamlısı           –              Soğuk
Sığ zıt anlamlısı              –              Derin
Sık zıt anlamlısı              –              Seyrek
Sırt zıt anlamlısı             –              Göğüs
Sıvı zıt anlamlısı             –              Katı
Siyah zıt anlamlısı          –              Beyaz
Soğuk zıt anlamlısı         –              Sıcak
Sol zıt anlamlısı              –              Sağ
Somut zıt anlamlısı         –              Soyut
Son zıt anlamlısı             –              İlk
Sonra zıt anlamlısı          –              Önce
Sonuncu zıt anlamlısı     –              Birinci
Soru zıt anlamlısı           –              Cevap
Sorun zıt anlamlısı         –              Çözüm
Soyut zıt anlamlısı         –              Somut
Sözcük zıt anlamlısı       –
Sözel zıt anlamlısı          –              Sayısal
Suçlu zıt anlamlısı         –              Masum

 

Ş ile Başlayan Zıt Kelimeler

Ş harfi ile başlayan en zor zıt anlamlı kelimeler ve zıt anlamlısı nedir  sorusu ile başlayan kelimeler.

Şer zıt anlamlısı             –              Hayır
Şişman zıt anlamlısı       –              Zayıf

 

T ile Başlayan Zıt Anlamlar

Taban zıt anlamlısı           –              Tavan
Tanıdık zıt anlamlısı         –              El(Yabancı)
Tatlı zıt anlamlısı              –              Acı
Tavan zıt anlamlısı           –              Taban
Taze zıt anlamlısı             –              Bayat
Tek zıt anlamlısı               –              Çift
Tekil zıt anlamlısı             –              Çoğul
Tembel zıt anlamlısı         –              Çalışkan
Temiz zıt anlamlısı           –              Kirli
Tenha zıt anlamlısı           –              Kalabalık
Tertipli zıt anlamlısı         –              Dağınık
Tok zıt anlamlısı               –              Aç
Toplama zıt anlamlısı       –              Çıkarma
Toptan zıt anlamlısı          –              Perakende
Tutsak zıt anlamlısı          –              Özgür
Tutsaklık zıt anlamlısı      –              Bağımsızlık
Tüketim zıt anlamlısı       –              Üretim
Tümsek zıt anlamlısı        –              Çukur

 

U ile Başlayan Zıt Kelimeler

Ucuz zıt anlamlısı             –              Pahalı
Unutmak zıt anlamlısı      –              Hatırlamak
Uslu zıt anlamlısı              –              Yaramaz
Uslu zıt anlamlısı              –              Afacan
Usta zıt anlamlısı              –              Acemi
Uyanmak zıt anlamlısı      –              Uyumak
Uygun zıt anlamlısı           –              Elverişsiz
Uysal zıt anlamlısı             –              Hırçın
Uyumak zıt anlamlısı         –              Uyanmak
Uzak zıt anlamlısı              –              Yakın
Uzun zıt anlamlısı             –              Kısa

 

Ü ile Başlayan Zıt Kelimeler

Üst zıt anlamlısı               –              Alt
Üst zıt anlamlısı               –              Ast
Üretim zıt anlamlısı          –              Tüketim
Üvey zıt anlamlısı            –              Öz
Üzgün zıt anlamlısı          –              Neşeli
Üzül zıt anlamlısı             –              Sevin
Üzüntü zıt anlamlısı         –              Sevinç

 

V ile Başlayan Zıt Kelimeler

V harfi ile başlayan en zor zıt anlamlı kelimeler ve zıt anlamlısı nedir? sorusu ile başlayan kelimeler.

Var zıt anlamlısı               –              Yok

 

Y ile Başlayan Zıt Karşıt Anlamlı Kelimeler

Yabancı zıt anlamlısı        –              Yerli
Yakın zıt anlamlısı            –              Uzak(Irak)
Yanıt zıt anlamlısı            –
Yanlış zıt anlamlısı         –              Doğru
Yapay zıt anlamlısı           –              Doğal
Yaramaz zıt anlamlısı       –              Uslu
Yaş zıt anlamlısı               –              Kuru
Yaşlı zıt anlamlısı             –              Genç
Yavaş zıt anlamlısı            –              Çabuk
Yavaş zıt anlamlısı            –              Hızlı
Yaz zıt anlamlısı               –              Kış
Yeni zıt anlamlısı              –              Eski
Yerli zıt anlamlısı             –              Yabancı
Yermek zıt anlamlısı        –              Övmek
Yok zıt anlamlısı              –              Var
Yokuş zıt anlamlısı           –              İniş
Yukarı zıt anlamlısı          –              Aşağı
Yumuşak zıt anlamlısı      –              Katı
Yüksek zıt anlamlısı          –              Alçak

 

Z ile Başlayan Zıt Anlamlar

Zam zıt anlamlısı              –             İndirim
Zarafet zıt anlamlısı         –             Kabalık
Zararlı zıt anlamlısı          –             Yararlı
Zayıf zıt anlamlısı             –             Güçlü
Zemin zıt anlamlısı           –             Tavan
Zevzek zıt anlamlısı          –             Ağzı sıkı
Zıt                                   –             Eş
Ziyan zıt anlamlısı            –             Kazanç
Züğürt zıt anlamlısı          –             Varlıklı, zengin
Zarar zıt anlamlısı            –             Kâr
Zayıf zıt anlamlısı             –             Şişman
Zengin zıt anlamlısı          –             Fakir
Zor zıt anlamlısı                –             Kolay

Bu makalemizde sizlere zıt anlamlı kelimeler neler olduğunu ve zıt anlamı nedir sorularını yanıtlamaya çalıştık. Ayrıca zıt anlamlı sözcükler ve zıt anlamlı cümleler ile birlikte zıt anlamlı kelimeler listesi sizlere sunduk.

Bilgiall yazarı olarak nice makaleler yazdım da bir tek öz geçmişimi yazamadım...

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here