Ana sayfa Keşfet Kültür Nedir?, Kültürün özellikleri Nelerdir?

Kültür Nedir?, Kültürün özellikleri Nelerdir?

1628
0
kultur;kultur-nedir;kultur-ne-demek;kulturun-ozellikleri-nelerdir;milli-kultur;populer-kultur;manevi-kultur;kultur-tanimi

Bu günkü makalemizde sizlere kültür nedir? konusuna değineceğiz. Öncelikli olarak kültürün anlamı nedir? ve kültürün özellikleri konularına değinmeye çalışacağız. Ayrıca kültür ne demek, milli kültür nedir?, manevi kültür nedir? ve popüler kültür nedir? soruların cevabını bulmaya çalışacağız.

Kültür Nedir?

Kültür nedir kısaca açıklayacak olursak. En genel anlamıyla, bir toplumun ya da bir ulusun sahip olduğu ve kuşaktan kuşağa aktarılan gelenek görenek töre vb. kavramların bütününe kültür denir. Dolayısıyla kültür ne demek sorusunun cevabı olarak bu tanımı yapmak doğru olacaktır. Kültür genel olarak 2 alanda incelenebilir. Maddi kültür, bir topluluğun sahip olduğu bina, saraylar vb. eşyaların tümüne maddi kültür denir. Manevi kültür ise toplumların sahip olduğu gelenek, ayin tören gibi konuların tümüne denir. Maddi ve manevi kültür bir araya gelerek kültürü oluşturur. böylelikle kültür tanımı nı bu şekilde yapabiliriz.

Kültürün Özellikleri Nelerdir?

Kültürün özellikleri neler olduğuna gelecek olursak. Kültürün en önemli özelliği toplumsal olmasıdır. Yani toplumu oluşturan bireyler zamanla küçüklere de kendi kültürlerini aktarırlar. Böylece kültürün devamlılığı sağlanmış olur.

Kültürün diğer bir özelliği değişen zamana göre kendini yenileyebilmesidir. Yeni bir nesille birlikte gelen davranış ve alışkanlıklar kültürün yapısında değişiklikler meydana getirir. Dolayısıyla kültür stabil bir yapıya sahip değildir. Aksine kültür zaman değiştikçe kendini yenileyen bir kavramdır.

Ayrıca kültür birleştirici bir özelliğe sahiptir. Çeşitli tören ve ayinler aracılığıyla toplumun bireylerini bir araya getiren kültür toplumsal bağların güçlendirilmesine hizmet eder.

Tüm bunlara ek olarak kültür bir kurallar sistemidir. Uzun zamandır uygulanan kurallar aynı zamanda kültür haline gelir. Dolayısıyla kültür insanı sınırlayan bir özelliğe de sahiptir.

Kültürün önemli bir özelliği de ahenk sistemi olmasıdır. Çünkü kültür denilen kavram birbiriyle ilişkisi olan ve dengeli unsurların bir araya gelmesiyle oluşur.

Popüler Kültür Nedir?

Popüler kültür kavramı günümüz modern dünyasında olumsuz çağrışımları olan ve insanların anlamını merak ettiği bir kavramdır. Bu nedenle insanların aklına popüler kültür nedir sorusu gelmektedir. Popüler kültür, insanların aynı kıyafet, araba hatta ev gibi eşyaları alırken birbirine benzemesi anlamına gelir. Yani modern dünya ile birlikte iletişim imkanları gelişmiş ve insanlar birbirlerinin yaptığını görmeye başlamıştır. Böylece benzer hayatlar yaşayan ve benzer istekleri olan bireyler ortaya çıkmıştır. Bu durum sinema sektöründe dahi kendini göstermektedir. Dolayısıyla bu kavram olumsuz anlamlar içeren bir kavramdır.

Milli Kültür Nedir?

Milli kültür nedir? denildiğinde ise akla bir ulusun sahip olduğu ortak değerler gelmektedir. Ortak dil ortak semboller ya da ortak törenler bir ulusun milli kültürünü gösterir. Dolayısı ile milli kültür kavramı birleştirici ve toplumsal bir kültür çeşididir. Özellikle tek bir ırktan oluşan devletlerde milli kültür kavramı oldukça gelişmiştir.

Manevi Kültür Nedir?

Bir toplum ya bir medeniyetin dayanak noktası sahip oldukları manevi duygulardır. Manevi kültür nedir? sorusuna verilecek en iyi cevap, toplumların bir arada kalmasını sağlayan ve toplumu güçlendiren ahlak ve değerler bütünüdür. Manevi kültür den yoksun bir toplumun bir arada kalması pek mümkün değildir.

Kültürle ilgili Kavramlar

Üst kültür, bir toplumda belli ırklar ya da dinler üstün ve çoğunluk konumundadır. Üstün olan bu kişi ve kurumlar aynı zamanda toplumun kültürünü de oluşturur ve kontrol eder. Dolayısıyla baskın olan kültüre üst kültür denir.

Alt kültür nedir ise, yukarıda bahsedilen üst kültürün aksine toplumda azınlık halde olan ve kendi kültürlerini benimsemiş kişilerin kültürlerine alt kültür denir. Alt kültür, hiçbir zaman üst kültür olamamakla birlikte her zaman varlığını sürdürecek olan kültürdür. Böylelikle kültür kavramı nedir sorusuna cevap bulmuş olduk.

Kültür Emperyalizmi Nedir?

Her toplum kendi kültürüne sahiptir ve sahip olduğu bu kültürü daha geniş coğrafyalara yaymak istemektedir. Dolayısıyla her toplum kendi kültürünü zor ya da kolay yoldan başka ülkelere taşımak ister. İşte buna kültür emperyalizmi denir. Kültür emperyalizmi denilen kavram güçlü devletler için geçerli olan ve diğer uluslar için olumsuz anlamlar içeren bir kavramdır.

Sizlere kültür ne demek, kültürün anlamı ve kültürün özellikleri konuları anlatmaya çalıştık.Ayrıca manevi kültür nedir?, popüler kültür nedir? ve maddi kültür nedir? soruların cevaplamaya çalıştık.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here