Ana sayfa Keşfet Eş Anlamlı Kelimeler ve Listesi

Eş Anlamlı Kelimeler ve Listesi

4087
0
es-anlamli-kelimeler; es-anlamlisi; es-anlami-nedir; es-anlamli-ne-demek; es-anlamli-sozcukler; es-anlamli-cumleler; es-anlamli-kelimeler-listesi; es-anlamli-kelimeler-tablosu;

Eş anlamlı kelimeler konulu yazımızda öncelikli olarak eş anlamı nedir veya eş anlamlı ne demek soruların cevabını bulmaya çalışacağız. Ayrıca eş anlamlı sözcükler ve eş anlamlı cümleler neler olduğuna değinmeye çalışacağız. Son olarakta eş anlamlı kelimeler listesi ve eş anlamlı kelimeler tablosu nu sizlere sunacağız.

Eş Anlamlı Kelimeler

Dil sürekli gelişen ve kendini yenileyen canlı bir iletişim aracıdır. Zaman içerisinde değişen ortam ve koşullar içinde sürekli değişim sağlayan, toplumların benlikleri için oldukça önemli olan bir araçtır. Her toplumda farklı bir dil sistematiği olur. Bu sistem toplumun her bireyi tarafından kullanılarak iletişim sağlanır. Konuşulan ve yazılan dilde kelimeler arasında bir ahenk ve uyum vardır. Bu dilin zenginliği ve ömrü ile doğru orantılıdır. Yıllar boyunca kullanılan dillerin o toplum içinde artık oturmuş bir sistemi ve oldukça gelişmiş zenginliği vardır…

Kelimeler Arasındaki Anlam

Dilin kullanılabilmesi için sahip olunan kelimeler arasındaki anlam bütünlüğü çok önemlidir. Bu sayede toplumlar tarafından daha rahat öğrenilip daha rahat kullanılmaktadır. İşte eş anlam da kelimeler arasındaki bu ahengin ve zenginliğin en önemli belirtilerindendir. İnsanların yazdıkları ve konuştukları dil içinde birbiri ile benzer anlamlara sahip birçok kelime bulunur. Bu kelimeler farklı yazılmış olsalar bile aynı anlamı içerirler. İnsanlar bu kelimelerden istediklerini kullanabilirler.

Eş Anlamlı Kelimelerin İşlevi

Eş anlamlı kelimeler dilin içinde bulunduğu sistematik içerisinde yine insanlar tarafından hatırlatma ve çağrıştırma yöntemlerinin kullanıldığı kelimelerdir. Bu kelimeler dili öğrenen ve toplumun yeni üyeleri için de kolaylık sağlar. Bu kelimelerin bolluğu diğer yandan dilin kelime zenginliğini de ortaya koyar. Tek bir anlamın farklı kelimeler ile telaffuz edilebilmesi şüphesiz o dilin sahip olduğu kelime hazinesinin en büyük belirtisidir.

Eş Anlamlı Kelimeler Listesi

Ab eş anlamlısı               –              Su
Abartı eş anlamlısı          –              Mübalağa
Abece eş anlamlısı          –              Alfabe
Abes eş anlamlısı            –              Gereksiz
Abide eş anlamlısı           –              Anıt
Abide  eş anlamlısı          –              Anıt
Abluka eş anlamlısı         –              Kuşatma
Acayip  eş anlamlısı        –              Garip
Acele eş anlamlısı           –              Çabuk
Acele  eş anlamlısı          –              Çabuk
Acemi eş anlamlısı          –              Amatör
Acemi eş anlamlısı          –              Çaylak
Acıklı eş anlamlısı           –              Dokunaklı
Acıklı eş anlamlısı           –              Dram
Acıklı eş anlamlısı           –              Elim
Acıma eş anlamlısı          –              Merhamet
Acımasız eş anlamlısı      –              Cani
Acil eş anlamlısı             –              İvedi
Aciz eş anlamlısı            –              Güçsüz
Açık eş anlamlısı            –              Aleni
Açık eş anlamlısı            –              Bariz
Ad eş anlamlısı              –              İsim
Adale eş anlamlısı          –              Kas
Adalet  eş anlamlısı        –              Hak
Adap eş anlamlısı           –              Töre
Aday eş anlamlısı           –              Namzet
Adet eş anlamlısı           –              Sayı
Âdet eş anlamlısı           –              Gelenek
Adıl eş anlamlısı            –              Zamir
Adi eş anlamlısı             –              Sıradan
Adi eş anlamlısı             –              Alçak
Aferin eş anlamlısı         –              Bravo
Afet eş anlamlısı            –              Facia
Affetme eş anlamlısı      –              Bağışlama
Affetmek eş anlamlısı    –              Bağışlamak
Afiyet eş anlamlısı         –              Sağlık
Agresif eş anlamlısı       –              Saldırgan
Ağ eş anlamlısı              –              File
Ağı eş anlamlısı             –              Zehir
Ah eş anlamlısı              –              Beddua
Ahali eş anlamlısı          –              Halk
Ahenk eş anlamlısı         –              Uyum
Aheste eş anlamlısı       –              Yavaş
Ahir eş anlamlısı           –              Sonra
Ahmak eş anlamlısı       –              Budala
Ahu eş anlamlısı           –              Ceylan
Aidat eş anlamlısı          –              Ödenti
Aile eş anlamlısı            –              Familya
Ait eş anlamlısı             –              İlişik
Ajan eş anlamlısı           –              Casus
Ak eş anlamlısı              –              Beyaz
Akıbet eş anlamlısı         –              Sonuç
Akıl eş anlamlısı             –              Us
Akıllı eş anlamlısı           –              Akil
Akım eş anlamlısı           –              Cerayan
Akım eş anlamlısı           –              Cereyan
Akım eş anlamlısı           –              Debi
kide eş anlamlısı            –              İnanç
Akil eş anlamlısı             –              Akıllı
Akis eş anlamlısı            –              Yankı
Akit eş anlamlısı            –              Sözleşme
Aklanma eş anlamlısı      –              Beraat
Akort eş anlamlısı          –              Düzen
Aksi eş anlamlısı            –              Huysuz
Akşam eş anlamlısı        –              Gece
Aktif eş anlamlısı           –              Etkin
Akva eş anlamlısı           –              Kuvvetli
Al eş anlamlısı               –              Kırmızı
Âlâ eş anlamlısı             –              İyi
Alaka eş anlamlısı          –              İlgi
Alamet eş anlamlısı        –              Belirti
Alaz eş anlamlısı            –              Alev
Alçak eş anlamlısı          –              Adi
Alçak eş anlamlısı          –              Basık
Alelacele eş anlamlısı     –              Çabucak
Aleni eş anlamlısı           –              Açık
Alet eş anlamlısı            –              Aygıt
Alev eş anlamlısı            –              Alaz
Alfabe eş anlamlısı         –              Abece
Alıcı eş anlamlısı            –              Müşteri
Alıştırma eş anlamlısı     –              Egzersiz
Alim eş anlamlısı            –              Bilgin
Âlîm eş anlamlısı            –              Bilgin
Ama eş anlamlısı            –              Fakat
Âmâ eş anlamlısı            –              Kör
Amaç eş anlamlısı          –              Gaye
Amade eş anlamlısı        –              Hazır
Amatör eş anlamlısı        –              Acemi
Ambar eş anlamlısı         –              Depo
Ambulans eş anlamlısı    –              Cankurtaran
Amca eş anlamlısı           –              Emmi
Amele eş anlamlısı          –              İşçi
Amiyane eş anlamlısı       –              Sıradan
mpul eş anlamlısı            –              Lamba
An eş anlamlısı               –              Dakika
Ana eş anlamlısı             –              Anne
Ana, Temel eş anlamlısı   –              Esas
Anamal eş anlamlısı        –              Sermaye
Anane eş anlamlısı          –              Gelenek
Anarşi eş anlamlısı          –              Kargaşa
Ancak eş anlamlısı          –              Fakat
Anı eş anlamlısı              –              Hatıra
Anımsamak eş anlamlısı  –              Hatırlamak
Anıt eş anlamlısı             –              Abide
Anıt eş anlamlısı             –              Abide
Ani eş anlamlısı              –              Birden
Anket eş anlamlısı          –              Soruşturma
Anlam eş anlamlısı         –              Mana
Anlamdaş eş anlamlısı    –              Eş Sesli
Anlamdaş eş anlamlısı    –              Eş anlamlı
Anlaşmak eş anlamlısı    –              Bağdaşmak
Anma eş anlamlısı          –              Yad
Anne eş anlamlısı           –              Ana
Anons eş anlamlısı         –              Duyuru
Ant  eş anlamlısı            –              Yemin
Antipatik eş anlamlısı     –              İtici
Antlaşma eş anlamlısı     –              Pakt
Apse eş anlamlısı           –              Çıban
Ara eş anlamlısı             –              Mesafe
Araba eş anlamlısı         –              Otomobil
Araç eş anlamlısı           –              Vasıta
Arbede eş anlamlısı       –              Patırtı
Argüman eş anlamlısı    –              Kanıt,Tez
Arı eş anlamlısı              –              Saf
Aristokrat eş anlamlısı    –              Soylu
Arkadaş eş anlamlısı      –              Dost
Armada eş anlamlısı      –              Donanma
Armağan eş anlamlısı     –              Hediye
Armağan eş anlamlısı     –              Bağış
Artist eş anlamlısı          –              Sanatçı
Arzu eş anlamlısı           –              İstek
Asa eş anlamlısı            –              Baston
Asabi eş anlamlısı          –              Sinirli
Asaletli eş anlamlısı       –              Soylu
Asayiş eş anlamlısı         –              Emniyet
Asgari eş anlamlısı         –              En az
Asıl eş anlamlısı             –              Temel
Asılsız eş anlamlısı         –              Batıl
Asır eş anlamlısı             –              Yüzyıl
Asır eş anlamlısı             –              Çağ
Asistan eş anlamlısı        –              Yardımcı
Askılık eş anlamlısı         –              Vestiyer
Asla eş anlamlısı             –              Katiyen
Asparagas eş anlamlısı    –              Uydurma
Asuman eş anlamlısı       –              Gökyüzü
Aş eş anlamlısı               –              Yemek
Aşama eş anlamlısı         –              Basamak
Aşama eş anlamlısı         –              Derece
Aşama eş anlamlısı         –              Evre
Aşık eş anlamlısı             –              Ozan
Aşikar eş anlamlısı          –              Belli
Aşina eş anlamlısı           –              Bildik
Aşk eş anlamlısı              –              Sevda
At eş anlamlısı                –              Beygir
Ata eş anlamlısı              –              Cet
Ata eş anlamlısı              –              Ecdat
Atak eş anlamlısı            –              Saldırı
Atak eş anlamlısı            –              Girişken
Atama eş anlamlısı         –              Tayin
Ateş eş anlamlısı            –              Od
Atılgan eş anlamlısı        –              Girişken
Ati eş anlamlısı              –              Gelecek
Atik eş anlamlısı             –              Çevik
Atkı eş anlamlısı             –              Eşarp
Avam eş anlamlısı          –              Halk
Avare eş anlamlısı          –              Serseri
Avuç eş anlamlısı           –              Aya
Avuntu eş anlamlısı        –              Teselli
Aya eş anlamlısı             –              Avuç
Ayakkabı eş anlamlısı     –              Pabuç
Ayakkabı  eş anlamlısı     –              Pabuç
Ayar eş anlamlısı            –              Derece
Aydın eş anlamlısı           –              Entelektüel
Aygıt eş anlamlısı           –              Alet
Ayıp eş anlamlısı            –              Kusur
Aylık eş anlamlısı           –              Maaş
Aynı eş anlamlısı            –              Özdeş
Ayraç eş anlamlısı          –              Parantez
Ayrıcalık eş anlamlısı      –              İmtiyaz
Ayrılık eş anlamlısı         –              Hicran
Ayrım eş anlamlısı          –              Fark
Ayrıntı eş anlamlısı         –              Teferruat
Aza eş anlamlısı             –              Üye
Azami eş anlamlısı          –              En çok
Azap eş anlamlısı           –              Eziyet
Azat eş anlamlısı            –              Özgür
Azık eş anlamlısı            –              Besin
Azılı eş anlamlısı            –              Korkunç

Eş Anlamlı Kelimelerin Kaynağı

Bir olgunun o toplum içinde tamamen yerleşebilmesi ve doğru kabul edilebilmesi için uzun bir sürenin geçmesi gerekebilir. Nitekim aynı anlamlarda kullanılan ve toplumun farklı kesimleri tarafından farklı yazılsa da aynı anlamı barındıran bu kelimeler zaman içerisinde ortak kullanılan kelimeler haline gelmiştir. İnsanlar istedikleri kelimeyi kullanabilir ve yine de aynı anlamı karşı tarafa iletmek isteyebilir. Bu anlamda eş anlamlı kelimeler dilin kelime bazında oldukça zenginleşip çok büyük dil ailelerinin oluşmasında kaynaklık edebilmektedir. Hatta bu eş anlamlı kelimeler aynı dilin farklı ağızları tarafından kullanabilmektedir. Dolayısıyla kastedilen anlam aynı olsa da kullanılan kelimeler farklı olur.

Baba eş anlamlısı             –              Peder
Babacan eş anlamlısı        –              Sevimli
Bacanak eş anlamlısı        –              Dost
Bacı eş anlamlısı              –              Kız kardeş
Bad eş anlamlısı              –              Rüzgar
Bade eş anlamlısı            –              Şarap
Badiye eş anlamlısı          –              Çöl
Bağdaşmak eş anlamlısı   –              Anlaşmak
Bağımlı eş anlamlısı         –              Tabi
Bağımsız eş anlamlısı       –              Hür
Bağımsızlık eş anlamlısı    –              İstiklal
Bağırma eş anlamlısı        –              Nida
Bağış eş anlamlısı            –              Armağan
Bağış eş anlamlısı            –              Hibe
Bağışlama eş anlamlısı     –              Affetme
Bağışlamak eş anlamlısı   –              Affetmek
Bahane eş anlamlısı         –              Mazeret
Bahçe eş anlamlısı           –              Bostan
Bahir eş anlamlısı            –              Deniz
Bahis eş anlamlısı           –              Konu
Bahtiyar eş anlamlısı       –              Mutlu
Bakan eş anlamlısı          –              Nazır
Bakış eş anlamlısı           –              Nazar
Bala eş anlamlısı            –              Çocuk
Balans eş anlamlısı         –              Denge
Balçık eş anlamlısı          –              Çamur
Baldız eş anlamlısı          –              Görümce
Bandaj eş anlamlısı         –              Sargı
Banko eş anlamlısı          –              Kesinlikle
Baran eş anlamlısı          –              Yağmur
Barbar eş anlamlısı         –              İlkel
Barış eş anlamlısı           –              Sulh
Bariz eş anlamlısı           –              Açık
Basamak eş anlamlısı     –              Aşama
Basık eş anlamlısı          –              Alçak
Basın eş anlamlısı          –              Matbuat
Basınç eş anlamlısı         –              Tazyik
Basit eş anlamlısı           –              Kolay
Baskı eş anlamlısı          –              Zor
Baskın eş anlamlısı        –              Sel
Baskül eş anlamlısı        –              Kantar
Baston eş anlamlısı        –              Asa
Baş eş anlamlısı             –              Kafa
Başarı eş anlamlısı         –              Muvaffakiyet
Başka eş anlamlısı         –              Öbür
Başkan eş anlamlısı       –              Reis
Başvuru eş anlamlısı      –              Müracaat
Başyapıt eş anlamlısı      –              Şaheser
Batarya eş anlamlısı       –              Pil
Batı eş anlamlısı            –              Garp
Batıl eş anlamlısı           –              Asılsız
Bay eş anlamlısı            –              Erkek
Bayağı eş anlamlısı        –              Sıradan
Bayağı eş anlamlısı        –              Epey
Bayan eş anlamlısı         –              Kadın
Bayat eş anlamlısı          –              Kart
Baz eş anlamlısı            –              Temel
Bazen eş anlamlısı         –              Bazı
Bazı eş anlamlısı            –              Bazen
Beceri eş anlamlısı         –              Maharet
Becerikli eş anlamlısı      –              Usta
Bed eş anlamlısı             –              Kötü
Bedava eş anlamlısı        –              Ücretsiz
Bedbin eş anlamlısı         –              Kötümser
Beddua eş anlamlısı        –              Lanet
Beddua eş anlamlısı        –              Ah
Bedel eş anlamlısı           –              Değer, Karşıklık
Beden eş anlamlısı          –              Vücut
Bela eş anlamlısı            –              Felaket
Belde eş anlamlısı          –              Kasaba
Belge eş anlamlısı          –              Doküman
Belge eş anlamlısı          –              Evrak
elirti eş anlamlısı            –              Gösterge
Belirti eş anlamlısı          –              Alamet
Belki eş anlamlısı            –              Muhtemelen
Bellek eş anlamlısı          –              Hafıza
Belli eş anlamlısı            –              Aşikar
Bencil eş anlamlısı          –              Egoist
Benzer eş anlamlısı         –              Dublör
Benzer eş anlamlısı         –              Emsal
Beraat eş anlamlısı         –              Aklanma
Berceste eş anlamlısı      –              Güzel
Bereket eş anlamlısı       –              Bolluk
Besin eş anlamlısı          –              Gıda
Besin eş anlamlısı          –              Azık
Besmele eş anlamlısı      –              Bismillah
Beste eş anlamlısı          –              Melodi
Beşer eş anlamlısı          –              İnsan
Betimleme eş anlamlısı   –              Tasvir
Beyanat eş anlamlısı       –              Demeç
Beyaz eş anlamlısı          –              Ak
Beygir eş anlamlısı         –              At
Beyin eş anlamlısı          –              Dimağ
Bez eş anlamlısı             –              Çaput
Bezirgan eş anlamlısı      –              Tüccar
Bezmek eş anlamlısı       –              Usanmak
Biçim eş anlamlısı          –              Eşkal
Biçim eş anlamlısı          –              Form
Bilakis eş anlamlısı         –              Tersine
Bildik eş anlamlısı          –              Tanıdık
Bildik eş anlamlısı          –              Aşina
Bilge eş anlamlısı           –              Hakim
Bilgin eş anlamlısı          –              Alim
Bilgin eş anlamlısı          –              Âlîm
Bilgisiz eş anlamlısı        –              Cahil
Bilim eş anlamlısı           –              Fen
Bilinç eş anlamlısı          –              Şuur
Bilye eş anlamlısı           –              Misket
Birader eş anlamlısı        –              Kardeş
Birden eş anlamlısı         –              Ani
Birey eş anlamlısı           –              Fert
Birleşme eş anlamlısı      –              Füzyon
Bismillah eş anlamlısı      –              Besmele
Bitap eş anlamlısı           –              Yorgun
Boğaz eş anlamlısı          –              Kursak
Bolluk eş anlamlısı          –              Bereket
Bonkör eş anlamlısı        –              Cömert
Bostan eş anlamlısı         –              Bahçe
Boş eş anlamlısı             –              Fos
Boyut eş anlamlısı          –              Ebat
Bozma eş anlamlısı         –              Fesih
Bozuk eş anlamlısı          –              Defo
Bölüm eş anlamlısı          –              Fasıl
Bravo eş anlamlısı           –              Aferin
Buçuk eş anlamlısı          –              Yarım
Budala eş anlamlısı         –              Ahmak
Budun eş anlamlısı          –              Millet
Buğu eş anlamlısı            –              Buhar
Buhar eş anlamlısı           –              Buğu
Buluş eş anlamlısı            –              İcat
Bunalım eş anlamlısı        –              Depresyon
Buse eş anlamlısı             –              Öpücük
Buyruk eş anlamlısı          –              Emir
Buzdolabı eş anlamlısı      –              Soğutucu
Büro eş anlamlısı             –              Ofis
Büyü eş anlamlısı             –              Efsun
Büyü eş anlamlısı             –              Füsun
Büyücü eş anlamlısı          –              Sihirbaz

Cahil eş anlamlısı             –              Bilgisiz
Caka eş anlamlısı             –              Gösteriş
Camekan eş anlamlısı    –              Vitrin
Canan eş anlamlısı          –              Sevgili
Candan eş anlamlısı        –              Samimi
Cani eş anlamlısı              –              Acımasız
Cankurtaran eş anlamlısı              –              Ambulans
Casus eş anlamlısı           –              Ajan
Caymak eş anlamlısı       –              Vazgeçmek
Cebir eş anlamlısı            –              Zor Kuvvet
Cefa eş anlamlısı              –              Sıkıntı
Celal eş anlamlısı             –              Öfke
Celse eş anlamlısı            –              Oturum
Cenk eş anlamlısı             –              Savaş
Cenup eş anlamlısı          –              Güney
Cephe eş anlamlısı          –              Taraf
Cerayan eş anlamlısı      –              Akım
Cereyan eş anlamlısı      –              Akım
Cesaret eş anlamlısı       –              Cüret
Cet eş anlamlısı –              Ata
Cet eş anlamlısı –              Dede
Cevap eş anlamlısı          –              Yanıt
Cevap eş anlamlısı          –              Yanıt
Ceylan eş anlamlısı         –              Ahu
Ceza eş anlamlısı             –              Müeyyide
Cihan eş anlamlısı            –              Dünya
Ciklet eş anlamlısı            –              Sakız
Cilt  eş anlamlısı                –              Ten
Cilve eş anlamlısı             –              Naz
Cimri eş anlamlısı             –              Pinti
Cins eş anlamlısı               –              Tür
Cinsiyet eş anlamlısı       –              Eşey
Cömert eş anlamlısı        –              Eli açık
Cömert eş anlamlısı        –              Bonkör
Cümbüş eş anlamlısı      –              Eğlence
Cümle eş anlamlısı          –              Tümce
Cüret eş anlamlısı            –              Cesaret

Tükçe’de Eş Anlamlı Kelimeler

Dünya üzerinde oldukça zengin olan dil ailelerinden biri de şüphesiz Türkçe’dir. Yüzyıllar boyunca farklı devlet ve topluluklarda kullanılmış ve günümüze kadar her Türk toplumundan kazanımlar elde ederek güncel zengin halini almıştır. Bu zenginliğin içerisinde bu eş anlamlı kelimelerin fazlalığı oldukça önemlidir. Dilimizdeki bu kelimelere örnek olarak okul-mektep kelimelerini verebiliriz. Bu iki kelime sahip oldukları ilişki ile söz konusu eş anlamlılığı içermektedir. Pek tabi bu eş anlamlılık zaman içerisinde değişen kelimelerde de olabilir. Yukarıda belirtilen örnekte de olduğu gibi bir iki eş anlamlı kelime farklı zamanların ürünü olup aynı anlamı da içerebilirler.

Çaba eş anlamlısı             –              Gayret
Çaba eş anlamlısı             –              Efor
Çabucak eş anlamlısı      –              Alelacele
Çabuk eş anlamlısı          –              Acele
Çabuk eş anlamlısı          –              Acele
Çağ eş anlamlısı                –              Asır
Çağ eş anlamlısı                –              Devir
Çağ eş anlamlısı                –              Devran
Çağdaş eş anlamlısı         –              Modern
Çağlayan eş anlamlısı     –              Şelale
Çağrı eş anlamlısı             –              Davet
Çalgı eş anlamlısı              –              Enstrüman
Çamur eş anlamlısı          –              Balçık
Çanak eş anlamlısı           –              Kase
Çaput eş anlamlısı           –              Bez
Çare eş anlamlısı              –              Derman
Çare  eş anlamlısı             –              Deva
Çare, İlaç eş anlamlısı     –              Deva⇔
Çatı eş anlamlısı               –              Dam
Çay eş anlamlısı                –              Dere
Çaylak eş anlamlısı          –              Acemi
Çember eş anlamlısı       –              Daire
Çeşit eş anlamlısı             –              Tür
Çeşitli eş anlamlısı           –              Muhtelif
Çeşme eş anlamlısı         –              Pınar
Çevik eş anlamlısı            –              Atik
Çeviri eş anlamlısı            –              Tercüme
Çıban eş anlamlısı            –              Apse
Çığlık eş anlamlısı             –              Feryat
Çıkar eş anlamlısı             –              Menfaat
Çıkış eş anlamlısı              –              Depar
Çıra eş anlamlısı               –              Lamba
Çile eş anlamlısı                –              Dert
Çini eş anlamlısı                –              Fayans
Çivi eş anlamlısı –              Mıh
Çizgi eş anlamlısı              –              Eksen
Çocuk eş anlamlısı           –              Bala
Çocuk eş anlamlısı           –              Evlat
Çöl eş anlamlısı –              Badiye
Çulsuz eş anlamlısı          –              Parasız

 

Daha eş anlamlısı             –              Henüz
Daimi eş anlamlısı            –              Sürekli
Daire eş anlamlısı            –              Çember
Dakika eş anlamlısı          –              An
Dam eş anlamlısı              –              Çatı
Dandik eş anlamlısı         –              Düzmece
Dans eş anlamlısı             –              Raks
Dantel eş anlamlısı          –              Nakış
Dargın eş anlamlısı          –              Küs
Darp eş anlamlısı             –              Vurma
Data eş anlamlısı              –              Veri
Davet eş anlamlısı           –              Çağrı
Dayak eş anlamlısı           –              Kötek
Dayak eş anlamlısı           –              Dövme
Debi eş anlamlısı              –              Akım
Dede eş anlamlısı            –              Cet
Defa eş anlamlısı             –              Kere, Kez
Defo eş anlamlısı             –              Bozuk
Değer eş anlamlısı           –              Kıymet
Değer eş anlamlısı           –              Eder
Değer, Karşıklık eş anlamlısı        –              Bedel
Değişik eş anlamlısı         –              Farklı
Değnek eş anlamlısı       –              Sopa
Dekor eş anlamlısı           –              Görünüş
Deli eş anlamlısı               –              Mecnun
Delil eş anlamlısı              –              Kanıt
Demeç eş anlamlısı         –              Beyanat
Deney eş anlamlısı          –              Tecrübe
Denge eş anlamlısı          –              Balans
Deniz eş anlamlısı            –              Bahir
Deniz eş anlamlısı            –              Derya
Depar eş anlamlısı           –              Çıkış
Depo eş anlamlısı            –              Ambar
Deprem eş anlamlısı      –              Zelzele
Depresyon eş anlamlısı –              Bunalım
Dere eş anlamlısı             –              Çay
Derece eş anlamlısı        –              Aşama
Derece eş anlamlısı        –              Ayar
Dergah eş anlamlısı        –              Tekke
Derman eş anlamlısı       –              Çare
Derslik eş anlamlısı         –              Sınıf
Dert eş anlamlısı              –              Çile
Derya eş anlamlısı           –              Deniz
Despot eş anlamlısı        –              Zorba
Destan eş anlamlısı         –              Epope
Destur eş anlamlısı         –              İzin
Deva eş anlamlısı             –              Çare
Deva⇔ eş anlamlısı       –              Çare, İlaç
Devamlı eş anlamlısı       –              Sürekli
Devir eş anlamlısı            –              Çağ
Devran eş anlamlısı        –              Çağ
Deyim eş anlamlısı          –              Tabir
Dış alım eş anlamlısı        –              İthalat
Dış satım eş anlamlısı     –              İhracat
Didar eş anlamlısı            –              Yüz
Dil eş anlamlısı  –              Lisan
Dilek eş anlamlısı             –              İstek
Dilsiz eş anlamlısı             –              Lal
Dimağ eş anlamlısı          –              Beyin
Dinç eş anlamlısı              –              Sağlam
Direk eş anlamlısı            –              Sütun
Direnç eş anlamlısı          –              Mukavemet
Diri eş anlamlısı –              Zinde
Divan eş anlamlısı            –              Kanepe
Diyar eş anlamlısı             –              Ülke
Diyet eş anlamlısı            –              Perhiz
Dize eş anlamlısı              –              Mısra
Dizi eş anlamlısı –              Sıra, Seri
Doğa eş anlamlısı             –              Tabiat
Doğaçlama eş anlamlısı –              İrticalen
Doğal eş anlamlısı            –              Tabii
Doğma eş anlamlısı         –              Mevlit
Doğu eş anlamlısı            –              Şark
Doktor eş anlamlısı         –              Hekim
Dokunaklı eş anlamlısı   –              Acıklı
Dokunma eş anlamlısı   –              Temas
Doküman eş anlamlısı   –              Belge
Dolayı eş anlamlısı           –              Ötürü
Donanım eş anlamlısı     –              Tesisat
Donanma eş anlamlısı   –              Armada
Done eş anlamlısı            –              Veri
Donuk eş anlamlısı          –              Mat
Dost eş anlamlısı              –              Arkadaş
Dost eş anlamlısı              –              Bacanak
Doyum eş anlamlısı        –              Tatmin
Doz eş anlamlısı               –              Miktar
Döküntü eş anlamlısı     –              Enkaz
Dönek eş anlamlısı          –              Kaypak
Dönemeç eş anlamlısı   –              Viraj
Dönüşüm eş anlamlısı   –              İnkılap
Döşek eş anlamlısı          –              Yatak
Dövme eş anlamlısı        –              Dayak
Dram eş anlamlısı            –              Acıklı
Dublör eş anlamlısı         –              Benzer
Durağan eş anlamlısı      –              Sabit
Durum eş anlamlısı         –              Hal
Duyarlı eş anlamlısı         –              Hassas
Duygu eş anlamlısı          –              His
Duyu eş anlamlısı            –              His
Duyum eş anlamlısı        –              İstihbarat
Duyuru eş anlamlısı        –              Anons
Dünya eş anlamlısı          –              Cihan
Düşman eş anlamlısı      –              Hasım
Düşünce eş anlamlısı     –              Fikir
Düşünür eş anlamlısı      –              Mütefekkir
Düzen eş anlamlısı          –              Sistem
Düzen eş anlamlısı          –              Akort
Düzenleme eş anlamlısı               –              Tertip
Düzmece eş anlamlısı    –              Dandik
Düzyazı eş anlamlısı        –              Nesir

 

Ebat eş anlamlısı              –              Boyut
Ebe eş anlamlısı               –              Nene
Ebedi eş anlamlısı            –              Sonsuz
Ecdat eş anlamlısı            –              Ata
Eda eş anlamlısı                –              Naz
Edat eş anlamlısı              –              İlgeç
Edep eş anlamlısı             –              Terbiye
Eder eş anlamlısı              –              Değer
Eder eş anlamlısı              –              Fiyat
Edilgen eş anlamlısı        –              Pasif
Edip eş anlamlısı              –              Yazar
Efe eş anlamlısı –              Zeybek
Efendi eş anlamlısı          –              Nazik
Efkar eş anlamlısı             –              Tasa
Efor eş anlamlısı               –              Çaba
Efsun eş anlamlısı            –              Büyü
Egemenlik eş anlamlısı  –              Hakimiyet
Egoist eş anlamlısı           –              Bencil
Egzersiz eş anlamlısı       –              Alıştırma
Eğitim eş anlamlısı           –              Terbiye
Eğlence eş anlamlısı       –              Cümbüş
Ehemmiyet eş anlamlısı               –              Önem
Ek eş anlamlısı   –              İlave
Ekip eş anlamlısı               –              Takım
Eko eş anlamlısı                –              Yankı
Ekonomi eş anlamlısı     –              İktisat
Eksen eş anlamlısı           –              Çizgi
Eksik eş anlamlısı             –              Noksan
Eksik eş anlamlısı             –              Fire
El eş anlamlısı    –              Yabancı
Elem eş anlamlısı             –              Keder, Dert
Eleştiri eş anlamlısı          –              Tenkit
Eli açık eş anlamlısı          –              Cömert
Elim eş anlamlısı               –              Acıklı
Elit eş anlamlısı –              Seçkin
Elzem eş anlamlısı           –              Önemli, Gerekli
Emir eş anlamlısı              –              Buyruk
Emmi eş anlamlısı            –              Amca
Emniyet eş anlamlısı      –              Güvenlik
Emniyet eş anlamlısı      –              Asayiş
Emsal eş anlamlısı           –              Benzer
Emtia eş anlamlısı            –              Mal
En az eş anlamlısı             –              Asgari
En çok eş anlamlısı          –              Azami
Ender eş anlamlısı           –              Nadir
Endişe eş anlamlısı          –              Kaygı
Enformasyon eş anlamlısı            –              Haberleşme
Engebe eş anlamlısı        –              Kabarık
Engel eş anlamlısı            –              Mani
Engel eş anlamlısı            –              Mani
Enkaz eş anlamlısı           –              Harabe
Enkaz eş anlamlısı           –              Döküntü
Enstrüman eş anlamlısı –              Çalgı
Entelektüel eş anlamlısı               –              Aydın
Enteresan eş anlamlısı  –              İlginç
Entrika eş anlamlısı         –              Hile
Epey eş anlamlısı             –              Bayağı
Epope eş anlamlısı          –              Destan
Erdem eş anlamlısı          –              Fazilet
Ergin eş anlamlısı             –              Reşit
Erk eş anlamlısı –              İktidar
Erkek eş anlamlısı            –              Bay
Esas eş anlamlısı              –              Ana, Temel
Esen eş anlamlısı             –              Selamet
Eser eş anlamlısı              –              Yapıt
Eser eş anlamlısı              –              Yapıt
Esin eş anlamlısı               –              İlham
Esir eş anlamlısı –              Tutsak
Eski eş anlamlısı               –              Ezeli
Espri eş anlamlısı             –              Nükte
Esrar eş anlamlısı             –              Gizem
Esvap eş anlamlısı           –              Giysi
Eş anlamlı eş anlamlısı   –              Anlamdaş
Eş Sesli eş anlamlısı         –              Anlamdaş
Eşarp eş anlamlısı            –              Atkı
Eşek eş anlamlısı              –              Merkep
Eşek eş anlamlısı              –              Merkep
Eşey eş anlamlısı              –              Cinsiyet
Eşkal eş anlamlısı             –              Biçim
Eşkıya eş anlamlısı           –              Harami
Etki eş anlamlısı                –              Tesir
Etki eş anlamlısı                –              Tesir
Etkin eş anlamlısı             –              Aktif
Etkin eş anlamlısı             –              Faal
Etkinlik eş anlamlısı         –              Faaliyet
Evlat eş anlamlısı             –              Çocuk
Evrak eş anlamlısı            –              Belge
Evre eş anlamlısı              –              Aşama
Evren eş anlamlısı           –              Kainat
Evvel eş anlamlısı            –              Önce
Eylem eş anlamlısı           –              Fiil
Ezeli eş anlamlısı              –              Eski
Ezgi eş anlamlısı               –              Melodi
Eziyet eş anlamlısı           –              Zülum
Eziyet eş anlamlısı           –              Azap
Ezkaza eş anlamlısı          –              Kazara

 

Faal eş anlamlısı               –              Etkin
Faaliyet eş anlamlısı       –              Etkinlik
Facia eş anlamlısı             –              Afet
Fakat eş anlamlısı            –              Ancak
Fakat eş anlamlısı            –              Ama
Fakir eş anlamlısı             –              Yoksul
Faktör eş anlamlısı          –              Unsur
Familya eş anlamlısı        –              Aile
Fani eş anlamlısı               –              Ölümlü
Fare eş anlamlısı              –              Sıçan
Fark eş anlamlısı              –              Ayrım
Farklı eş anlamlısı            –              Değişik
Fasıl eş anlamlısı              –              Bölüm
Fayans eş anlamlısı         –              Çini
Fayda eş anlamlısı           –              Yarar
Fazilet eş anlamlısı          –              Erdem
Fedakar eş anlamlısı       –              Özverili
Felaket eş anlamlısı        –              Bela
Fen eş anlamlısı               –              Bilim
Fer eş anlamlısı –              Işık
Feraset eş anlamlısı        –              Zeka
Ferda eş anlamlısı           –              Yarın
Fert eş anlamlısı               –              Birey
Feryat eş anlamlısı          –              Çığlık
Fesih eş anlamlısı            –              Bozma
Feza eş anlamlısı              –              Uzay
Fiil eş anlamlısı  –              Eylem
Fikir eş anlamlısı               –              Düşünce
File eş anlamlısı –              Ağ
Filinta  eş anlamlısı          –              Yakışıklı,Güzel
Filtre eş anlamlısı             –              Süzgeç
Finans eş anlamlısı          –              Para
Firar eş anlamlısı              –              Kaçış
Firari eş anlamlısı             –              Kaçak
Fire eş anlamlısı               –              Eksik
Fiyat eş anlamlısı             –              Eder
Fonetik eş anlamlısı        –              Ses bilgisi
Fonksiyon eş anlamlısı  –              İşlev
Form eş anlamlısı            –              Biçim
Formül eş anlamlısı         –              Yöntem
Fos eş anlamlısı –              Boş
Foto eş anlamlısı              –              Işık
Foya eş anlamlısı             –              Hile
Fukara eş anlamlısı         –              Yoksul
Fuzuli eş anlamlısı           –              Gereksiz
Füsun eş anlamlısı           –              Büyü
Füzyon eş anlamlısı        –              Birleşme

 

Gam  eş anlamlısı            –              Tasa,
Garip eş anlamlısı            –              Acayip
Garp eş anlamlısı             –              Batı
Gaye eş anlamlısı            –              Amaç
Gayret eş anlamlısı         –              Çaba
Gece eş anlamlısı            –              Akşam
Gelecek eş anlamlısı      –              Ati
Gelenek eş anlamlısı      –              Âdet
Gelenek eş anlamlısı      –              Anane
Gereksiz eş anlamlısı     –              Abes
Gereksiz eş anlamlısı     –              Fuzuli
Gıda eş anlamlısı              –              Besin
Girişken eş anlamlısı      –              Atak
Girişken eş anlamlısı      –              Atılgan
Giysi eş anlamlısı             –              Esvap
Gizem eş anlamlısı          –              Esrar
Gizli  eş anlamlısı              –              Saklı
Gökyüzü eş anlamlısı     –              Asuman
Görev eş anlamlısı          –              Vazife
Görümce eş anlamlısı    –              Baldız
Görünüş eş anlamlısı     –              Dekor
Gösterge eş anlamlısı    –              Belirti
Gösteriş eş anlamlısı      –              Caka
Güç eş anlamlısı               –              Zor
Güçlü  eş anlamlısı          –              Kuvvetli
Güçsüz eş anlamlısı        –              Aciz
Güney eş anlamlısı         –              Cenup
Güvenlik eş anlamlısı     –              Emniyet
Güzel eş anlamlısı           –              Berceste

 

Haberleşme eş anlamlısı              –              Enformasyon
Hafıza eş anlamlısı           –              Bellek
Hak eş anlamlısı               –              Adalet
Hakim eş anlamlısı          –              Bilge
Hakimiyet eş anlamlısı   –              Egemenlik
Hal eş anlamlısı –              Durum
Halk eş anlamlısı              –              Ahali
Halk eş anlamlısı              –              Avam
Harabe eş anlamlısı        –              Enkaz
Harami eş anlamlısı         –              Eşkıya
Harp eş anlamlısı             –              Savaş
Hasım eş anlamlısı           –              Düşman
Hasret eş anlamlısı          –              Özlem
Hassas eş anlamlısı         –              Duyarlı
Hatıra eş anlamlısı           –              Anı
Hatırlamak eş anlamlısı –              Anımsamak
Hayat  eş anlamlısı          –              Yaşam
Hazır eş anlamlısı             –              Amade
Hediye eş anlamlısı         –              Armağan
Hekim eş anlamlısı          –              Doktor
Henüz eş anlamlısı          –              Daha
Hız eş anlamlısı –              Sürat
Hibe  eş anlamlısı             –              Bağış
Hicran eş anlamlısı          –              Ayrılık
Hikaye eş anlamlısı         –              Öykü
Hile eş anlamlısı               –              Entrika
Hile eş anlamlısı               –              Foya
His eş anlamlısı –              Duygu
His eş anlamlısı –              Duyu
Hususi eş anlamlısı          –              Özel
Huysuz eş anlamlısı        –              Aksi
Hür eş anlamlısı                –              Bağımsız
Hür eş anlamlısı                –              Özgür

 

Irak  eş anlamlısı              –              Uzak
Irk  eş anlamlısı –              Soy
Irmak  eş anlamlısı          –              Nehir
Islah  eş anlamlısı             –              İyileştirme
Issız  eş anlamlısı              –              Tenha
Işık eş anlamlısı –              Fer
Işık eş anlamlısı –              Foto

 

İcat eş anlamlısı                –              Buluş
İçten eş anlamlısı             –              Samimi
İhracat eş anlamlısı         –              Dış satım
İkaz eş anlamlısı               –              Uyarı
İktidar eş anlamlısı          –              Erk
İktisat eş anlamlısı           –              Ekonomi
İl eş anlamlısı     –               Şehir
İlave eş anlamlısı             –              Ek
İlgeç eş anlamlısı              –              Edat
İlgi eş anlamlısı  –              Alaka
İlginç eş anlamlısı             –              Enteresan
İlham eş anlamlısı            –              Esin
İlişik eş anlamlısı              –              Ait
İlkel eş anlamlısı               –              Barbar
İmkan eş anlamlısı          –              Olanak
İmtiyaz eş anlamlısı        –              Ayrıcalık
İnanç eş anlamlısı            –              Akide
İnkılap eş anlamlısı          –              Dönüşü
İnsan eş anlamlısı            –              Beşer
İrticalen eş anlamlısı       –              Doğaçlama
İsim eş anlamlısı               –              Ad
İstek eş anlamlısı             –              Arzu
İstek eş anlamlısı             –              Dilek
İstihbarat eş anlamlısı    –              Duyum
İstiklal eş anlamlısı          –              Bağımsızlık
İş eş anlamlısı    –              Meslek
İşçi eş anlamlısı –              Amele
İşlev eş anlamlısı              –              Fonkiyon
İthalat eş anlamlısı          –              Dış alım
İtici eş anlamlısı –              Antipatik
İvedi eş anlamlısı             –              Acil
İyi eş anlamlısı   –              Âlâ
İyileştirme eş anlamlısı  –              Islah
İzin eş anlamlısı –              Destur

 

Kabarık eş anlamlısı        –              Engebe
Kaçak eş anlamlısı           –              Firari
Kaçış eş anlamlısı             –              Firar
Kadın eş anlamlısı            –              Bayan
Kafa eş anlamlısı              –              Baş
Kainat eş anlamlısı          –              Evren
Kalite eş anlamlısı            –              Nitelik
Kanepe eş anlamlısı       –              Divan
Kanıt eş anlamlısı             –              Delil
Kanıt,Tez eş anlamlısı    –              Argüman
Kantar eş anlamlısı          –              Baskül
Kara eş anlamlısı              –              Siyah
Kardeş eş anlamlısı         –              Birader
Kargaşa eş anlamlısı       –              Anarşi
Kart eş anlamlısı               –              Bayat
Kas eş anlamlısı –              Adale
Kasaba eş anlamlısı         –              Belde
Kase eş anlamlısı             –              Çanak
Katiyen eş anlamlısı        –              Asla
Kaygı eş anlamlısı            –              Endişe
Kaypak eş anlamlısı        –              Dönek
Kazara eş anlamlısı          –              Ezkaza
Keder, Dert eş anlamlısı               –             Elem
Kere, Kez eş anlamlısı    –              Defa
Kesinlikle eş anlamlısı    –              Banko
Keyif eş anlamlısı             –              Zevk
Keyif eş anlamlısı             –              Zevk
Kırmızı eş anlamlısı          –              Al
Kıymet eş anlamlısı         –              Değer
Kız kardeş eş anlamlısı   –              Bacı
Kolay eş anlamlısı            –              Basit
Konu eş anlamlısı            –              Bahis
Konuk  eş anlamlısı         –              Misafir
Korkunç eş anlamlısı      –              Azılı
Koşul eş anlamlısı            –              Şart
Kör eş anlamlısı              –              Âmâ
Kötek eş anlamlısı           –              Dayak
Kötü eş anlamlısı             –              Bed
Kötümser eş anlamlısı   –              Bedbin
Kursak eş anlamlısı         –              Boğaz
Kusur eş anlamlısı           –              Ayıp
Kuşak eş anlamlısı           –              Nesil
Kuşatma eş anlamlısı     –              Abluka
Kuşku  eş anlamlısı          –              Şüphe
Kuvvetli eş anlamlısı       –              Akva
Kuvvetli eş anlamlısı       –              Güçlü
Küs eş anlamlısı                –              Dargın

 

Lal eş anlamlısı  –              Dilsiz
Lamba eş anlamlısı          –              Ampul
Lamba eş anlamlısı          –              Çıra
Lanet eş anlamlısı            –              Beddua
Lisan eş anlamlısı             –              Dil
Lügat eş anlamlısı            –              Sözlük

 

Maaş eş anlamlısı            –              Aylık
Mcera  eş anlamlısı       –              Serüven
Mağlup  eş anlamlısı       –              Yenik
Maharet eş anlamlısı     –              Beceri
Mal eş anlamlısı               –              Emtia
Mana eş anlamlısı           –              Anlam
Mani eş anlamlısı             –              Engel
Mani  eş anlamlısı            –              Engel
Mat eş anlamlısı               –              Donuk
Matbuat eş anlamlısı     –              Basın
Matem eş anlamlısı        –              Yas
Matem  eş anlamlısı       –              Yas
Mazeret eş anlamlısı      –              Bahane
Mecnun eş anlamlısı      –              Deli
Medeni  eş anlamlısı      –              Uygar
Mektep eş anlamlısı       –              Okul
Melodi eş anlamlısı         –              Beste
Melodi eş anlamlısı         –              Ezgi
Memnu eş anlamlısı       –              Yasak
Menfaat  eş anlamlısı    –              Çıkar
Merhamet eş anlamlısı –              Acıma
Merkep eş anlamlısı       –              Eşek
Merkep  eş anlamlısı      –              Eşek
Mesafe  eş anlamlısı      –              Ara
Mesele eş anlamlısı        –              Sorun
Meslek  eş anlamlısı       –              İş
Meşhur eş anlamlısı       –              Ünlü
Meşhur  eş anlamlısı      –              Ünlü
Mevlit eş anlamlısı          –              Doğma
Mıh eş anlamlısı               –              Çivi
Mısra eş anlamlısı            –              Dize
Miktar eş anlamlısı          –              Doz
Millet eş anlamlısı           –              Budun
Millet eş anlamlısı           –              Ulus
Millet  eş anlamlısı          –              Ulus
Misafir eş anlamlısı         –              Konuk
Misal  eş anlamlısı           –              Örnek
Misket eş anlamlısı         –              Bilye
Modern eş anlamlısı      –              Çağdaş
Muhtelif  eş anlamlısı    –              Çeşitli
Muhtemelen eş anlamlısı            –              Belki
Mukavemet eş anlamlısı              –              Direnç
Mutlu eş anlamlısı           –              Bahtiyar
Mutluluk eş anlamlısı     –              Saadet
Mutluluk eş anlamlısı     –              Sevinç
Muvaffakiyet eş anlamlısı           –              Başarı
Mübalağa eş anlamlısı   –              Abartı
Müeyyide eş anlamlısı  –              Ceza
Mükafat eş anlamlısı      –              Ödül
Müracaat eş anlamlısı    –              Başvuru
Müsait  eş anlamlısı        –              Uygun
Müşteri  eş anlamlısı      –              Alıcı
Mütefekkir eş anlamlısı        –              Düşünür

 

Nadir  eş anlamlısı           –              Ender
Nakış eş anlamlısı            –              Dantel
Namzet eş anlamlısı       –              Aday
Nasihat  eş anlamlısı       –              Öğüt
Naz eş anlamlısı               –              Cilve
Naz eş anlamlısı               –              Eda
Nazar eş anlamlısı           –              Bakış
Nazır eş anlamlısı             –              Bakan
Nazik eş anlamlısı            –              Efendi
Nefes  eş anlamlısı          –              Soluk
Nehir eş anlamlısı            –              Irmak
Nem  eş anlamlısı            –              Rutubet
Nene eş anlamlısı            –              Ebe
Nesil  eş anlamlısı            –              Kuşak
Nesir eş anlamlısı            –              Düzyazı
Netice  eş anlamlısı         –              Sonuç
Nida eş anlamlısı              –              Bağırma
Nihayet eş anlamlısı       –              Son
Nispet eş anlamlısı          –              Oran
Nitelik  eş anlamlısı         –              Kalite
Noksan eş anlamlısı        –              Eksik
Nutuk eş anlamlısı          –              Söylev
Nutuk  eş anlamlısı         –              Söylev
Nükte eş anlamlısı          –              Espri

 

Od eş anlamlısı                 –              Ateş
Ofis eş anlamlısı               –              Büro
Okul  eş anlamlısı             –              Mektep
Olanak  eş anlamlısı        –              İmkan
Olay eş anlamlısı              –              Vaka
Olay  eş anlamlısı             –              Vaka
Onarım  eş anlamlısı       –              Tamir
Onay  eş anlamlısı           –              Tasdik
Oran  eş anlamlısı            –              Nispet
Otomobil eş anlamlısı    –              Araba
Oturum eş anlamlısı       –              Celse
Ozan eş anlamlısı             –              Aşık
Ozan  eş anlamlısı            –              Şair

 

Öbür eş anlamlısı             –              Başka
Ödenti eş anlamlısı         –              Aidat
Ödül  eş anlamlısı            –              Mükafat
Öfke eş anlamlısı             –              Celal
Öğrenci  eş anlamlısı      –              Talebe
Öğüt eş anlamlısı             –              Nasihat
Ölümlü eş anlamlısı        –              Fani
Önce eş anlamlısı            –              Evvel
Önem eş anlamlısı          –              Ehemmiyet
Önemli eş anlamlısı          –              Elzem
Öneri  eş anlamlısı           –              Teklif
Öpücük eş anlamlısı       –              Buse
Örnek eş anlamlısı          –              Misal
Ötürü  eş anlamlısı          –              Dolayı
Öykü  eş anlamlısı           –              Hikaye
Özdeş eş anlamlısı          –              Aynı
Özel  eş anlamlısı             –              Hususi
Özgür eş anlamlısı           –              Azat
Özgür  eş anlamlısı          –              Hür
Özlem  eş anlamlısı         –              Hasret
Özverili  eş anlamlısı       –              Fedakar

 

Pabuç eş anlamlısı           –              Ayakkabı
Pabuç  eş anlamlısı          –              Ayakkabı
Pakt  eş anlamlısı             –              Antlaşma
Para eş anlamlısı              –              Finans
Parantez eş anlamlısı     –              Ayraç
Parasız eş anlamlısı         –              Çulsuz
Pasif eş anlamlısı             –              Edilgen
Pasif  eş anlamlısı            –              Tepkisiz
Patırtı eş anlamlısı           –              Arbede
Peder eş anlamlısı           –              Baba
Perhiz eş anlamlısı          –              Diyet
Pınar eş anlamlısı             –              Çeşme
Pil eş anlamlısı                –              Batarya
Pinti eş anlamlısı              –              Cimri
Politika  eş anlamlısı       –              Siyaset
Problem  eş anlamlısı     –              Sorun

 

Raks eş anlamlısı             –              Dans
Reis eş anlamlısı             –              Başkan
Reşit eş anlamlısı             –              Ergin
Rutubet eş anlamlısı        –              Nem
Rüzgar eş anlamlısı         –              Bad

 

Saadet  eş anlamlısı        –              Mutluluk
Sabit eş anlamlısı             –              Durağan
Saf eş anlamlısı               –              Arı
Sağlam eş anlamlısı         –              Dinç
Sağlık eş anlamlısı            –              Afiyet
Sakız eş anlamlısı             –              Ciklet
Saklı eş anlamlısı              –              Gizli
Saldırgan eş anlamlısı     –              Agresif
Saldırı eş anlamlısı           –              Atak
Samimi eş anlamlısı        –              Candan
Samimi  eş anlamlısı       –              İçten
Sanatçı eş anlamlısı         –              Artist
Sargı eş anlamlısı             –              Bandaj
Savaş eş anlamlısı            –              Cenk
Savaş  eş anlamlısı           –              Harp
Sayı eş anlamlısı               –              Adet
Seçkin eş anlamlısı          –              Elit
Sel eş anlamlısı               –              Baskın
Selamet eş anlamlısı      –              Esen
Sene  eş anlamlısı            –              Yıl
Sermaye eş anlamlısı     –              Anamal
Serseri eş anlamlısı         –              Avare
Serüven eş anlamlısı      –              Macera
Ses bilgisi eş anlamlısı    –              Fonetik
Sevda eş anlamlısı           –              Aşk
Sevgili eş anlamlısı          –              Canan
Sevimli eş anlamlısı         –              Babacan
Sevinç  eş anlamlısı         –              Mutluluk
Sıçan eş anlamlısı             –              Fare
Sıkıntı eş anlamlısı           –              Cefa
Sınıf  eş anlamlısı             –              Derslik
Sıra, Seri eş anlamlısı      –              Dizi
Sıradan eş anlamlısı        –              Adi
Sıradan eş anlamlısı        –              Amiyane
Sıradan eş anlamlısı        –              Bayağı
Sihirbaz eş anlamlısı       –              Büyücü
Sinirli eş anlamlısı            –              Asabi
Sistem eş anlamlısı         –              Düzen
Siyah  eş anlamlısı           –              Kara
Siyaset eş anlamlısı         –              Politika
Soğutucu eş anlamlısı    –              Buzdolabı
Soluk eş anlamlısı            –              Nefes
Son  eş anlamlısı              –              Nihayet
Sonra eş anlamlısı           –              Ahir
Sonsuz eş anlamlısı         –              Ebedi
Sonuç eş anlamlısı           –              Akıbet
Sonuç eş anlamlısı           –              Netice
Sopa eş anlamlısı             –              Değnek
Sorun eş anlamlısı           –              Problem
Sorun  eş anlamlısı          –              Mesele
Soruşturma eş anlamlısı               –              Anket
Soy eş anlamlısı                –              Irk
Soylu eş anlamlısı            –              Aristokrat
Soylu eş anlamlısı            –              Asaletli
Söylev eş anlamlısı          –              Nutuk
Söylev eş anlamlısı         –              Nutuk
Sözleşme eş anlamlısı    –              Akit
Sözlük  eş anlamlısı         –              Lügat
Su eş anlamlısı  –              Ab
Sulh eş anlamlısı              –              Barış
Sürat eş anlamlısı            –              Hız
Sürekli eş anlamlısı         –              Daimi
Sürekli  eş anlamlısı        –              Devamlı
Sütun eş anlamlısı           –              Direk
Süzgeç eş anlamlısı         –              Filtre

 

Şaheser eş anlamlısı       –              Başyapıt
Şair eş anlamlısı                –              Ozan
Şarap eş anlamlısı            –              Bade
Şark eş anlamlısı              –              Doğu
Şart  eş anlamlısı              –              Koşul
Şehir  eş anlamlısı            –              İl
Şelale  eş anlamlısı          –              Çağlayan
Şöhret   eş anlamlısı       –              Ün
Şuur  eş anlamlısı             –              Bilinç
Şüphe  eş anlamlısı         –              Kuşku

 

Tabi  eş anlamlısı              –              Bağımlı
Tabiat  eş anlamlısı          –              Doğa
Tabii  eş anlamlısı             –              Doğal
Tabir  eş anlamlısı            –              Deyim
Takım  eş anlamlısı          –              Ekip
Talebe  eş anlamlısı        –              Öğrenci
Tamir  eş anlamlısı           –              Onarım
Tanıdık  eş anlamlısı        –              Bildik
Taraf  eş anlamlısı            –              Cephe
Taraf   eş anlamlısı           –              Yan
Tasa  eş anlamlısı             –              Efkar
Tasa,  eş anlamlısı            –              Gam
Tasa,  eş anlamlısı            –              Üzüntü
Tasdik  eş anlamlısı         –              Onay
Tasvir  eş anlamlısı          –              Betimleme
Tatmin  eş anlamlısı        –              Doyum
Tayin  eş anlamlısı           –              Atama
Tazyik  eş anlamlısı          –              Basınç
Tecrübe  eş anlamlısı     –              Deney
Teferruat  eş anlamlısı   –              Ayrıntı
Tekke  eş anlamlısı          –              Dergah
Teklif  eş anlamlısı           –              Öneri
Temas  eş anlamlısı         –              Dokunma
Temel  eş anlamlısı         –              Asıl
Temel  eş anlamlısı         –              Baz
Ten  eş anlamlısı              –              Cilt
Tenha  eş anlamlısı         –              Issız
Tenkit  eş anlamlısı         –              Eleştiri
Tepkisiz  eş anlamlısı      –              Pasif
Terbiye  eş anlamlısı       –              Edep
Terbiye  eş anlamlısı       –              Eğitim
Tercüme  eş anlamlısı    –              Çeviri
Tersine  eş anlamlısı       –              Bilakis
Tertip  eş anlamlısı          –              Düzenleme
Teselli  eş anlamlısı         –              Avuntu
Tesir  eş anlamlısı            –              Etki
Tesir   eş anlamlısı           –              Etki
Tesisat  eş anlamlısı        –              Donanım
Töre  eş anlamlısı             –              Adap
Tutsak  eş anlamlısı         –              Esir
Tüccar  eş anlamlısı         –              Bezirgan
Tümce  eş anlamlısı        –              Cümle
Tür  eş anlamlısı               –              Çeşit
Tür  eş anlamlısı               –              Cins

 

Ulus  eş anlamlısı             –              Millet
Ulus   eş anlamlısı            –              Millet
Unsur  eş anlamlısı          –              Faktör
Us  eş anlamlısı –              Akıl
Usanmak  eş anlamlısı   –              Bezmek
Usta  eş anlamlısı             –              Becerikli
Uyarı   eş anlamlısı          –              İkaz
Uydurma  eş anlamlısı   –              Asparagas
Uygar  eş anlamlısı          –              Medeni
Uygun  eş anlamlısı         –              Müsait
Uyum  eş anlamlısı          –              Ahenk
Uzak  eş anlamlısı            –              Irak
Uzay  eş anlamlısı            –              Feza

 

Ücretsiz  eş anlamlısı      –              Bedava
Ülke  eş anlamlısı             –              Diyar
Ün  eş anlamlısı –              Şöhret
Ünlü  eş anlamlısı            –              Meşhur
Ünlü   eş anlamlısı           –              Meşhur
Üye  eş anlamlısı              –              Aza
Üzüntü  eş anlamlısı       –              Tasa,
Vaka  eş anlamlısı            –              Olay
Vaka   eş anlamlısı           –              Olay
Varlıklı  eş anlamlısı         –              Zengin
Vasıta  eş anlamlısı          –              Araç
Vatan  eş anlamlısı          –              Yurt
Vazgeçmek  eş anlamlısı              –              Caymak
Vazife   eş anlamlısı        –              Görev
Veri  eş anlamlısı              –              Data
Veri  eş anlamlısı              –              Done
Vestiyer  eş anlamlısı     –              Askılık
Viraj  eş anlamlısı             –              Dönemeç
Vitrin  eş anlamlısı           –              Camekan
Vurma  eş anlamlısı        –              Darp
Vücut  eş anlamlısı          –              Beden

 

Yabancı  eş anlamlısı       –              El
Yad  eş anlamlısı               –              Anma
Yağmur  eş anlamlısı       –              Baran
Yakışıklı,Güzel  eş anlamlısı         –              Filinta
Yan  eş anlamlısı               –              Taraf
Yanıt  eş anlamlısı            –              Cevap
Yanıt   eş anlamlısı           –              Cevap
Yankı  eş anlamlısı           –              Akis
Yankı  eş anlamlısı           –              Eko
Yapıt  eş anlamlısı            –              Eser
Yapıt   eş anlamlısı           –              Eser
Yarar  eş anlamlısı            –              Fayda
Yardımcı  eş anlamlısı     –              Asistan
Yarım  eş anlamlısı           –              Buçuk
Yarın  eş anlamlısı            –              Ferda
Yas  eş anlamlısı               –              Matem
Yas  eş anlamlısı               –              Matem
Yasak  eş anlamlısı           –              Memnu
Yaşam  eş anlamlısı         –              Hayat
Yatak  eş anlamlısı           –              Döşek
Yavaş  eş anlamlısı           –              Aheste
Yazar  eş anlamlısı           –              Edip
Yemek  eş anlamlısı        –              Aş
Yemin  eş anlamlısı         –              Ant
Yenik  eş anlamlısı           –              Mağlup
Yıl  eş anlamlısı  –              Sene
Yoksul  eş anlamlısı         –              Fakir
Yoksul  eş anlamlısı         –              Fukara
Yorgun  eş anlamlısı        –              Bitap
Yöntem  eş anlamlısı      –              Formül
Yurt   eş anlamlısı             –              Vatan
Yüz  eş anlamlısı               –              Didar
Yüzyıl  eş anlamlısı           –              Asır

 

Zamir  eş anlamlısı           –              Adıl
Zehir  eş anlamlısı            –              Ağı
Zeka  eş anlamlısı            –              Feraset
Zelzele  eş anlamlısı        –              Deprem
Zengin   eş anlamlısı       –              Varlıklı
Zevk  eş anlamlısı            –              Keyif
Zevk   eş anlamlısı           –              Keyif
Zeybek  eş anlamlısı       –              Efe
Zinde  eş anlamlısı           –              Diri
Zor  eş anlamlısı               –              Baskı
Zor Kuvvet eş anlamlısı    –              Cebir
Zor   eş anlamlısı              –              Güç
Zorba  eş anlamlısı          –              Despot
Zülum  eş anlamlısı         –              Eziyet

Bilgiall yazarı olarak nice makaleler yazdım da bir tek öz geçmişimi yazamadım...

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here