Ana sayfa Keşfet Parapsikoloji Nedir?, Parapsikoloji Yöntemleri Nelerdir?

Parapsikoloji Nedir?, Parapsikoloji Yöntemleri Nelerdir?

1334
0
parapsikoloji;parapsikoloji-ne-demek;parapsikoloji-nedir;parapsikoloji-yontemleri;parapsikoloji-egitimi;parapsikoloji-tanimi

Bu günkü yazımız da parapsikoloji konusuna değineceğiz. Parapsikoloji nedir? ve parapsikoloji ne ile ilgilenir? soruların cevabını bulmaya çalışacağız. Ayrıca parapsikoloji yöntemleri ve parapsikoloji ile psikoloji arasındaki farkı açıklamaya çalışacağız.

Parapsikoloji Nedir?

Parapsikoloji nedir? sorusu ile başlayacak olursak. Parapsikoloji tanımı doğru yapmak ve yorumlamak gerekir. Parapsikoloji normal olmayan farklı psikoloji anlamına gelmektedir. Günümüzde parapsikolojiye olan eğilimde oldukça fazladır. Bu nedenle parapsikoloji nedir sorusu sıklıkla sorulmaktadır. Elbette, bu alanı bir cümleyle anlatmak oldukça güç. Son derece geniş bir yelpazede ele alınması gerekir.

Yunanca bir kelime olan parapsikoloji, kelime anlamı olarak bilinmeyen demektir. Beş duyu organıyla algılanamayan ya da açıklanamayan olayları inceler. Bilim dalı olarak kabul edilmese de psikoloji alanında içinde var olan bir alan olarak kabul görmektedir. Parapsikolojinin tanımı içinde doğa üstü yetenekleri inceleyen bir araştırma alanıdır da denilebilir.

Parapsikoloji ne demek sorusuna birkaç cevap daha vermek gerekir. Halk arasında bu gibi durumlar altıncı duyu olarak yorumlanmaktadır. Bu alan üzerinde yapılan araştırmaların bütünü için parapsikoloji denilmektedir Klinik bulgular ile ölçümlenebilen psişik fenomenlerin dışında kalan alan üzerinde araştırma yapılır.

Parapsikolojinin tarihine bakıldığında; bu terim ilk kez Psikolog John Rine tarafından 1930’lu yıllarda kullanılmıştır. Böylece, başka bilim alanlarında açıklaması yapılamayan, ifade edilemeyen olaylar insanların ruhsal algılamalarında incelenmeye başlamıştır. California ‘daki J.F.Kennedy Üniversitesi parapsikoloji bölümünün yaptığı tanıma göre; parapsikoloji, bütün canlılar ve bunların çevresi arasındaki belirli etkilerin bilimsel olarak incelenmesidir.

Psikolojinin sınırları ötesinde fenomenleri inceleyen bir araştırma dalıdır. Bu alanda yapılan çalışmalarda hemen herkes de altı, yedi ve daha fazla duyuların olduğu ortaya konmuştur. Ancak; bu durumun varlığından çok az insanın haberi vardır. İnsan farkında olmasa da doğuştan yetenekleri vardır.Böylelijke parapsikoloji ne demek sorusuna cevap bulmuş olduk.

Parapsikoloji Yöntemleri

Parapsikolji yöntemlerine gelecek olursak. İnsan ruhu bilinmeyen ve kavranılamayan pek çok özelliği barındırır. İnsanlar, telepati yöntemiyle bir başka insanın aklından geçenleri okuyabilirler. Durugörü de bir diğer yöntemdir. Bu yöntemle; dünyanın her hangi bir yerinde olan bir olayı aynı televizyondan izler gibi görebilmektir. Bazı insanlar, yakın gelecekle ilgili bilgiler verebilirler. Bu kişiler, sahip oldukları ruhi özellikleri kullanırlar. İnanılması zor olan bu özellikler çok az insanda mevcuttur Bu nedenle; bu özelliklere sahip az sayıdaki insanlar toplumda diğer insanlara göre farklı bir konumdadırlar.

Parapsikolji yöntemlerden biri de; telekinezidir. Telekinezi; bir cismin temas edilmeden uzaktan hareket ettirilmesi ya da cismin şeklinin değiştirilmesi olayıdır. Bu olaylar, beynin ya da düşünce gücünün cisme etki etmesidir. Söz gelimi; bir kaşığı ya da bıçağı sadece bakarak bükme yetisine sahip kişiler vardır.

Telepati yöntemi; çoğu insanın yaşadığı bir durumdur. Örneğin; bir sohbet sırasında bir kişiden bahsedilirken o kişinin belli süre sonra o ortama gelmesi gibi. Bir başka örnek daha vermek gerekirse söylemek üzere olunan bir şeyin karşıdaki kişinin bir anda söylemesi gibi. Böylelikle parapsikolji yöntemlerinden bahsetmiş olduk.

Parapsikoloji ile Psikoloji Arasındaki Farklar

Psikoloji, bütün üniversite ve akademik kurumlarda temsil edilen resmi akademik bir disiplindir. Parapsikoloji ise akademik bir disiplin değildir. Bazı üniversitelerde sahip olduğu kürsüler ile temsil edilen bir disiplindir.

Psikoloji, insan davranışlarının temelini anlamak için araştırma yapılan bir bilim dalıdır. Parapsikoloji; duyu ötesi algı olarak adlandırılan olayların farklı türlerini diğer bir deyişle; paranormal olayları araştırmaktadır. Parapsikoloji ile psikoloji arasındaki farkı bu şekilde açıklaya biliriz.

Ayrıca parapsikoloji ne demektir yazımızın yanında merak edeceğinizi düşündüğümüz komplek nedir? yazımıza da bakabilirsiniz.

Parapsikoloji Neden Bir Bilim Dalı Olarak Kabul Edilmez?

Modern bilim için kabul edilebilir olan beş duyu organı ile sınırlı kalmaktadır. Görmek, duymak, tatmak, dokunmak, koklamak. Bunların dışında kalan hiçbir unsur bilimin alanına girmemektedir. Bir sonucun bilimsel bir gerçek olarak kabul edilebilmesi için o sonucun, gözle görülmesi, o sonuca dokunulabilmesi, sonucun işitilebilmesi ya da o sonucun tadılabilmesi gerekmektedir. Parapsikolojide ise araştırılan konunun sonucunda bir nesnellik ya da sabitlik söz konusu değildir. Somut bir sonuç elde edilemez.

Başka bir ifadeyle; ortaya çıkan sonuçlar herkes için aynı olmayabilir. Söz gelimi; bir kişinin vardığı sonuç diğer kişilerce kabul görmeyebilir. Dolayısıyla, parapsikoloji bir bilim dalı olarak kabul edilmemektedir. Bilim somut, parapsikoloji ise soyuttur. Bu yüzden; parapsikoloji bir araştırma dalı olarak yoluna devam etmektedir.

Parapsikoloji Eğitimi

Parapsikoloji eğitimi konusuna gelecek olursak. Parapsikoloji beş duyu organımızın sınırları dışında olması ve bir bilim dalı olarak kabul edilmemiş olabilir.Ama parapsikoloji eğitimi veren okullar ve kitaplar bulunmaktadır.

Parapsikoloji Ne ile İlgilenir?

Parapsikoloji ne ile ilgilenir? sorusu ile devam edecek olursak. Parapsikoloji daha çok, telekinezi, çarka, aura, hipnoz, telepati ve duyu ötesi algı gibi alanlarla ilgilenir. Bu alanlarda incelemeler yapar. Bunların dışında; obsesyon, ruhsal şifa, radyestezi, beşeri auro, ekminezi, psikometri, önceden bilme, para medicine, zihinle vücut kontrolü, vücut dışı deney, derma optik algılama, medyumluk, neştersiz ameliyatlar gibi alanlar da parapsikolojinin ilgi alanına girmektedir. Parapsikoloji, soyut bir alandır. Dolayısıyla soyut olanı inceler.

Bu yazımızda parapsikoloji ne demek ve parapsikoloji ne ile ilgilenir? sorularını cevapladık. Ayrıca parapsikoloji yöntemleri ve parapsikoloji eğitimi hakkında bilgiler vermeye çalıştık.

Bilgiall yazarı olarak nice makaleler yazdım da bir tek öz geçmişimi yazamadım...

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here