Ana sayfa Keşfet Kaynaştırma Harfleri veya Kaynaştırma ünsüzü Nedir?

Kaynaştırma Harfleri veya Kaynaştırma ünsüzü Nedir?

338
0
Kaynaştırma-Harfi

Kaynaştırma harfleri ve kaynaştırma ünsüzü konulu yazımızda sizlere kaynaştırma harfi nedir ve kaynaştırma ünsüzü nedir soruların cevabını bulmaya çalışıyor olacağız. Ayrıca kaynaştırma harfleri örnek ile kaynaştırma ünsüzlerine örnekler vermeye çalışacağız.

Kaynaştırma Harfleri Nelerdir ?

Dilin temel varlığı harflerden meydana gelmektedir. Her ülkenin kabul gördüğü, resmi dil olarak kabul ve ilan etmiş olduğu bir yazı alfabesi bulunmaktadır. Dil bilim açısından Türkçe, zengin bir gramere sahiptir. Günümüz İstanbul Türkçesi olarak kabul edilen Türkçe Latin alfabesinden alınmış toplam yirmi dokuz harflik ulusal bir alfabeye sahiptir. Türkçede kaynaştırma harfi kaynaştırma harfi nedir yirmi biri ünsüz, sekizi ünsüz harftir. Alfabede bulunan yirmi dokuz harfin bu şekilde ayrıştırılması Türkçenin gramer yapısını tek başına öğrenmek için yeterli olmayacaktır.

Kaynaştırma Harflerinin İşlevi

Türkçenin kelime ve cümle yapısını oluşturan harf, ek, kök, gövde, sözcük gibi terimlerinin oluşumu her birinin içinde bulunduğu yapıya uyum sağlaması ile meydana gelmesi söz konusudur. Harflerin işlevselliği kullanım sıklığı ve uyumuna bağlıdır. Türkçede kaynaştırma ünsüzü olarak bilinen harfler iki ünlünün yan yana bulunmaması kuralından, ünlüyle biten kök veya gövdenin ünlüyle başlayan ek alması durumunda sözcüğün yapı olarak uyumu için araya giren y, ş, s, n harfleridir. Pratikte akılda daha kolay kalması için yasasın kelimesinin ünlü harfleri çıkarıldıktan sonra geriye kalan ünsüzleri kaynaştırma harfleri olarak akılda kalabilir.

Kaynaştırma Ünsüzü Örnek Kullanımı

Bir dilin ses olaylarını ve gramer kurallarını daha iyi anlayabilmek için örnek kullanımların bilinmesi gerekir. Türkçedeki kaynaştırma harfleri örnek olarak, kaynaştırma ünsüzü kullanılan sözcükleri örneklendirmek yararlı olacaktır.

Kaynaştırma ünsüzünün kullanılması ile ilgili:

  • Bura(y)a = buraya
  • Araba(s)ı = arabası
  • Altı(ş)ar = altışar
  • Sevgi(n)in = sevginin

Görüldüğü gibi kaynaştırma ünsüzü yazı, konuşma dilini daha uyumlu ve etkin kullanımı için dile işlevsel bir yapı kazandırmaktadır.

Aynı Sözcük İçinde Birden Fazla Kaynaştırma Harfinin Kullanımı

Kaynaştırma harfleri kelime kök veya gövdelerinin ünlü ile bitmesi ve ünlüyle başlayan bir ek alması durumunda birden fazla kullanılabilmektedir. Yani aynı sözcüğe eklenen birden fazla ek arasına kaynaştırma ünsüzleri kullanılabilmektedir. Bu durumun daha çok eylem köklü sözcük türlerinde görülür. ”Git’ fiiline eklenen git-me-y-eceğ-i-n-i eklerde -y, -n harflerinin aynı sözcük içerisinde kullanıldığı görülmektedir. İşlevselliği nedeniyle kaynaştırma harfleri yardımcı ünsüzler olarak da adlandırılmaktadır.

Kaynaştırma Ünsüz Harflerinin Diğer Kullanım Durumu

Eylem köklerinin çekimi esnasında sıklıkla kullanılan “ile, idi, imiş, ise” gibi sözcüklerde kaynaştırma ünsüzü nedir aynı şekilde ünlü düşmesi ses olayını ortaya çıkarır. Hasta – imiş = hastaymış örneğinde olduğu gibi -i ünlüsü düşerek yerine y kaynaştırma ünsüzü görev üstlenmiştir.

Bilgiall yazarı olarak nice makaleler yazdım da bir tek öz geçmişimi yazamadım...

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here