Ana sayfa Keşfet İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

1925
0
is-sagliligi-ve-guvenligi-nedir

Makalemizde sizlere iş güvenliği nedir?, iş sağlığı ve güvenliği neden önemlidir?, iş sağlığı ve iş güvenliği kavramları nasıl açıklanabilir? gibi sorularınıza cevap bulabileceksiniz.

Dünyada her 15 saniyede 153 işçi işle ilgili kaza geçirmektedir. Her 15 saniyede bir işçi işle bağlantılı kaza ve hastalık sonucunda ölmektedir. Bu iş sağlığı ve güvenliğinin ne kadar önemli olduğunun gösteriyor.

Dolayısıyla her gün 6.300 kişinin iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda ölmekte olduğunu söylemek mümkün. Buda her yıl 2,3 milyondan daha fazla kişinin ölmesi anlamına gelmektedir. Her yıl kötü iş güvenliği ve sağlığı uygulamalarının ekonomik maliyeti dünya gayri safi hasılasının %4’üdür.

Bütün bu açıklamalardan sonra meslek hastalıkları ve iş kazalarının meydana gelmeden önce önlenmesi gerektiği açıktır. Buda iş sağlığı ve güvenliğinin temel amacıdır. Bu amaca ulaşmak için de çalışanları korumak, üretim güvenliğini ve iş yeri güvenliğini sağlamak gerekmektedir.

is-sagliligi-ve-guvenligi-nedir

İş Güvenliği Malzemeleri

iş güvenliği malzemeleri yaptığınız işe göre değişkenlik gösterir. Mesela örnek verecek olursak. Dış cepe kapaması yapan birisinin mutlaka bir halatı olması lazım veya inşaatta çalışan işçini baret olması lazım. Örnekleri bu şekilde çoğalta biliriz. Bazı iş güvenliği malzemelerinden bahsedecek olursak; İş eldiveni, ikaz yeleği, uyarı levhası, reflektör yeleği, çapak gözlüğü, baret, çizme, trafik konisi vs. Bunların yanında iş güvenliği ekipmanları yapılan işe göre değişkenlik gösterebilir

İş ile bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar şunlardır.
-Teknik zorunluluklar,
-Ekonomik zorunluluklar,
-Sosyal zorunluluklar,
-İş sağlığı,
-İş güvenliği,

Bunları kısaca açıklayacak olursak;

Teknik Zorunluluklar;

Günümüzde çalışanların karşılaştıkları risklerin sayı ve niteliği geçmiştekinden oldukça farklıdır. iş güvenliği ve sağlığı yeni teknolojilere bağlı olarak geleneksel riskler azalmakta fakat yeni riskler söz konusu olmaktadır.

Örneğin; 2011 yılında yaşanan deprem ve sonrasında Fukuşima nükleer santralinde olanları hatırlayalım. Radyoaktivite günümüz koşullarında karşımıza çıkan bir risk faktörüdür.

Bir başka iş sağlığı ve güveliği örneğinde çalışanların çok uzun süre makine karşısında diğer kişilerden ayrı çalışmanın neden olduğu psikolojik sorunlardır. Toplumdaki herkesin yararlandığı sanayileşmenin ve teknolojik gelişmenin bedelinin çalışanlara ödetmeme düşüncesi toplumların amaçlarından birini oluşturmaktadır.

is-sagliligi-ve-guvenligi-nedir

Ayrıca iş güvenliğinin yanında merak edeceğinizi düşündüğümüz kömürün çıkarıldığı yer yazımıza da bakabilirsiniz.

Ekonomik Zorunluluklar;

İşverenler yaptıkları yatırımın karşılığını alabilmek için vardiyalı çalışma yaptırabilirler. iş sağlığı ve güvenliğinde bu durumda dikkat etmeleri gereken bazı hususlar vardır.
-Gece çalışmalarında dikkatini dağılması,
-İşverenin iş sağlığı ve güvenliği önemlerini ikinci plana atmaması,
-İşyerlerinde işgücü devir hızının yükseltilmesi,

Bütün bunlar iş verimliliği ve motivasyonu azaltır ve işletmenin ekonomik açıdan daha çok zarara uğramasına neden olur.

Sosyal Zorunluluklar;

Sanayi devrimi sonrasında Fransız devriminin etkisi ile oluşan “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” şeklinde ifade edilen klasik liberal düşünce çalışma hayatında etkili olmaya başlar. Yine bu düşünce bağlı olarak devlet çalışma hayatına müdahale etmez.

Piyasada her şeyin kendi kendisine denge bulacağı düşünülür. Bu zamanlarda işgücü arzı yüksek işgücü talebi ise daha düşüktür. Makinelerde yapılan üretime bağlı olarak oluşan işçileri olumsuz koşullarda çalışmayı kabul etmek zorunda bırakır. Sonuçta kamuoyunun baskısı dinsel çevrelerden gelen baskı İle birlikte devlet çalışma hayatına müdahale etme ihtiyacı hisseder.

Bu yazımızda iş güvenliği nedir?, iş güvenliği ekipmanları, iş sağlığı ve güvenliği  nedir? gibi soruların cevabının bulmaya çalıştık. Diğer makalelerimize de bakmayı unutmayınız…

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here