Ana sayfa Keşfet Türemiş Kelime Nedir ?, Türemiş Kelime Örnekleri

Türemiş Kelime Nedir ?, Türemiş Kelime Örnekleri

3560
0
turemis-kelimeler;turemis-kelime-nedir;turemis-kelime-ne-demek;turemis-kelimelere-ornekler;turemis-kelime-ornekleri;turemis-kelimeler-ile-ilgili-ornekler;turkce-turemis-kelimeler;basit-turemis-kelimeler;turemis-kelime-ne-demek

Bu gün türemiş kelimeler konusuna değineceğiz. Öncelikli olarak türemiş kelime nedir veya türemiş kelime ne demek soruların cevabını bulmaya çalışacağız. Ardından türkçe türemiş kelimeler ile türemiş kelimelere örnekler vermeye çalışacağız.

Türemiş Kelime Nedir

En somut tanımıyla türemiş kelime nedir sorusuna verilebilecek cevap, sözcüğün kök kısmına eklenen yapım eki ile yeni anlam taşıyan yeni bir sözcük oluşturmaktır, şeklinde cevap verilebilir. Sözcüğün yapım eki alan kök kısmına artık gövde denir. Yeni sözcüğün anlamı, türetilen kök sözcük ile ilgilidir ancak aynı değildir.

Bu şekilde türemiş kelime ne demek sorununu çözümledikten sonra, türemiş kelimelere örnekler nedir bakalım. Göz-lük, isim soylu kelimeye yapım eki eklenerek oluşturulmuş bir isimden türetilmiş sözcüktür ve türemiş kelime örnekleri arasındadır. Türemiş kelimeler isimden ziyade diğer türlerde de bulunabilmektedir. Bunlar sıfat, zarf vs. türlerde değişkenlik gösterebilmektedir.

Kelime Çeşitleri

Kelime ve sözcükler dilimizde bileşik, basit türemiş kelimeler olarak üç ayrı biçimde bulunabilirler. Türemiş kelimeler yapım ekleri ile üretilirler. Ayrıca dilimizde ekler de yapım ekleri ve çekim ekleri olmak üzere ayrılırlar. Bu ayrılmalar aynı zamanda dilimizin ne kadar zengin bir dil olduğunun da büyük bir göstergesi olmaktadır.

Ayrıca türemiş kelimeler yazımızın yanında merak edeceğinizi düşündüğümüz basit kelimeler nelerdir? yazımıza da bakabilirsiniz.

Yapım Ekleri

Kelime ya da sözcüğün sonuna eklenerek yeni anlamda kelime ve sözcükler oluşturan ekler, yapım eki olarak adlandırılırlar. Aynı zamanda türemiş kelimeler ile ilgili örnekler de hep yapım eki kullanılarak türetilmiş kelime ve sözcükler söz konusudur.

Ancak Türkçe türemiş kelimeler sadece sözcük kök ya da gövdesine getirilen yapım ekleri ile oluşturulmazlar. Başka yollarla türemiş kelime de yapmak mümkündür.

Türemiş kelime oluşturan yapım ekinin eklendiği kök isim, zamir, zarf, fiil veya sıfat olabilir. Yani hem isimden, hem zarftan, hem zamirden, hem sıfattan, hem de fiilden türemiş kelime üretilebilir. Ayrıca kök kelime birden çok yapım eki de alabilir.

Çekim Ekleri

Bu ekler yeni anlamda kelime türetmezler ancak eklendikleri sözcükleri çekimli hale getirirler. Türemiş kelimelerin oluşumunda yer almazlar. Eğer bir kelimeye yapım ve çekim ekleri birlikte eklenecekse çekim ekleri kelime ve sözcüklerde yapım ekinden sonra gelirler.

Türemiş Kelime Örnekleri

 • Basamak
 • Başlangıç
 • Benimsemek
 • Bildirge
 • Bilgilendirmek
 • Bilmece
 • Boğulmak
 • Bölge
 • Bulaşıcı
 • Çamurumsu
 • Çarpışmak
 • Çizelge
 • Çocuksu
 • Çöküş
 • Dokuzar
 • Dondurmacı
 • Doyurmak
 • Düzelmek
 • Ellinci
 • Garipsemek
 • Gelenek
 • Geleneksel
 • Giyeceksiz
 • Göçmen
 • Görüntü
 • Gülücük
 • İçecek
 • İşlevsellik
 • İyileşmek
 • İyimser
 • Kanamak
 • Kömürlük
 • Sarımtırak
 • Saygı
 • Simitçi
 • Soluk
 • Süzgeç
 • Taşlamak
 • Tutsak
 • Tuzsuz
 • Umutlanmak
 • Yangın

Ayrıca türemiş kelime nedir yazımızın yanında merak edeceğinizi düşündüğümüz türemiş fiil ve türemiş sıfat yazımıza da bakabilirsiniz.

Bu yazımız ile türemiş kelime ne demek veya türemiş kelime nedir sorusuna cevap arayan bir yazıyı sizlerle buluşturduk. Türemiş kelimelerin Türkçedeki yeri dilin zenginliği açısından oldukça önemlidir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here