Ana sayfa Keşfet Türemiş Fiil Nedir ? ve Türemiş Sıfat Nedir ?

Türemiş Fiil Nedir ? ve Türemiş Sıfat Nedir ?

3218
0
turemis-fiil;turemis-fiil-nedir;turemis-fiil-ornekleri;turemis-fiiller;turemis-fiillere-ornek;turemis-fiil-ekleri;turemis-fiil-cumleleri;fiilden-turemis-isim;turemis-sifat-nedir

Bu gün türemiş fiil ve türemiş sıfat nedir konularını anlatmaya çalışacağız. Öncelikli olarak türemiş fiiller nelerdir ve türemiş sıfatlar nelerdir soruların cevabını bulmaya çalışacağız. Ayrıca türemiş fiil cümleleri ve türemiş sıfat cümlelerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız.

Türemiş Fiil

Fiil, en kısa tanımıyla bir iş, bir oluş ya da bir eylem bildiren kelimelerdir. Filler yapılarına göre üçe ayrılırlar. Basit fiiller, türemiş fiiller birleşik filler.

Bu kısımda, türemiş fiil nedir ve türemiş fiil örnekleri nelerdir bakalım. Türemiş fiil bir veya birden çok yapım eki alan fiillere verilen addır. Türemiş filler de iki şekilde oluşur.

İsimden Türemiş

Bu tür fiiller isim ya da isim soylu kelimelerden yapım eki getirilerek türemişlerdir. Bu şekildeki türemiş fiillere örnek göz-le. Göz ismine eklenen yapım eki ile gözle fiili oluşmuştur. Buradaki -le eki, türemiş fiil ekleri kısmında sayılır. Bu verdiğimiz türemiş fiil ile bir cümle oluşturduğumuzda ise bu tür cümlelere türemiş fiil cümleleri denir. Ayrıca, yapım ekleri ile isimden fiil türetilebildiği gibi, fiilden isim de türetilebilir. Türemiş isim olarak adlandırdığımız bu durumlarda fiilden türemiş isim söz konusudur.

Ayrıca türemiş fiiller yazımızın yanında merak edeceğinizi düşündüğümüz basit kelimeler nelerdir? yazımıza da bakabilirsiniz.

Fiilden Türemiş

Bu tür fiiller ise, fiil kök veya gövdelerine gelen yapım ekleri ile oluşmuş türemiş fiilleri kapsar. Bu kapsamdaki türemiş fiillere örnek cümleler fiil köküne yapım eki getirilerek oluşturulmuş yeni türemiş fiillerle kurulan cümlelerdir.

Hem isimden türemiş fiillerde ve hem de fiilden türemiş fiillerde, gelen yapım eki ile ek getirilen sözcük ya da fiilin anlamı değişir. Sözcük ya da fiilin anlamını değiştirmeyen ekler yapım ekleri değildirler. Bu şekilde yazımızda değindiğimiz gibi yapıları bakımından fiiller basit türemiş birleşik fiiller olmak üzere ayrılırlar.

Türemiş Sıfat

İsimlerin önüne gelen ve onların özelliklerini belirten sözcüklere sıfat nedir. Bunlar ismi belirten veya niteleyen sözcüklerdir.

Sıfatlar, yapı ve biçimlerine göre üç ana başlık altında incelenebilir. Bunlar basit sıfatlar, türemiş sıfatlar ve bileşik sıfatlardır.

Türemiş Sıfat Nedir ?

En basit tanımıyla türemiş sıfat nedir sorusuna, ad ve fiil gövde ve köklerine getirilen yapım ekleriyle oluşturulmuş sıfatlar şeklinde cevap verebiliriz.

Ayrıca türemiş sıfat nedir yazımızın yanında merak edeceğinizi düşündüğümüz türemiş kelime nedir? yazımıza da bakabilirsiniz.

Türemiş Sıfatlar Nelerdir ?

Bu tür sıfatlar, isim ve fiil köklerine getirilen yapım ekleriyle kurulurlar. Kullanım alanı çok geniştir ve bu nedenle birçok örneği bulunmaktadır. Peki, türemiş sıfatlar nelerdir birkaç örnekle bu konuyu daha da pekiştirmek gerekirse;

“Çalış-kan Adam”, burada bir fiil köküne (çalış) getirilen ek ile oluşturulmuş bir türemiş sıfat ile karşılaşırız.

“Ulus-al Bayram”, burada ise isim köküne (ulus) getirilmiş bir yapım eki vasıtasıyla türemiş sıfat örneğini görebiliriz.

Ayrıca ” -an, -ar, -dık, -mış, -acak” gibi ekler ile oluşturulan türemiş sıfatlar ise özellik arz ederler. Bu şekilde yapılan oluşumların geçicilik özelliği bulunur.

Bu yazımızda türemiş fiil nedir ve türemiş sıfat nedir konularına değinmeye çalıştık.Ayrıca türemiş fiiller nelerdir ve türemiş sıfatlar nelerdir soruların cevabını bulmaya çalıştık.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here