Ana sayfa Keşfet Göktürk Alfabesi Nedir ?, Göktürk Alfabesi Özellikleri

Göktürk Alfabesi Nedir ?, Göktürk Alfabesi Özellikleri

4585
0
gokturk-alfabesi;gokturk-yazisi;gokturkce-yazi-yazma;gokturkce-yazilar;gokturk-alfabesi-kac-harf;gokturk-alfabesi-nasil-yazilir;gokturkce-harfler;gokturk-alfabesi-hakkinda-bilgi;göktürk-alfabesi-yazma;gokturkce-kelimeler

Göktürk alfabesi nasıl yazılır yazımızda sizlere göktürk yazısı ve göktürkçe yazı yazma nasıl yapılacağı hakkında bilgiler vereceğiz. Ayrıca göktürkçe harfler ve göktürkçe yazılar neler olduğundan bahsedeceğiz

Göktürk Alfabesi

Göktürk alfabesi 200 yıllık bir geçmişe sahiptir. Türklerin ilk alfabesi olarak bilinir. Birçok eserlerde ve yazıtlarda Göktürk alfabesi kullanılmıştır. Göktürk alfabesinin yazımı günümüzün Türkçesinden farklıdır. Göktürk yazısı stili bakımından karakterler farklılık gösterir. Göktürkçe yazı yazma oldukça zordur. Göktürk alfabesi kaç harf olduğu bilinmektedir. Göktürk alfabesi 38 harften oluşur. Harflerin 4’ü sesli, 34 ise sessizdir. Göktürk alfabesi diğer devletler tarafından değişiklik yapılarak kullanılmıştır.

Türklerin uzun yıllar göçebe hayatı yaşamalarından dolayı yazıyı kullanmaları zaman almıştır. Göktürk alfabesi Orhon yazıtlarında karşınıza çıkar. Bu nedenle Orhon alfabesi olarak da bilinir. Orhon yazıtlarını ilk okuyan kişi Danimarkalı dil bilimci Wilhelm Thomsen’dir. W. Thomsen Orhon yazıtlarında okuduğu ilkyazı Tengri’dir. Tengri günümüz Türkçesinde Tanrı olarak geçer. Göktürkçe yazılar köken bakımından farklı dillere benzerliği ortaya çıkmıştır.

Göktürkçe Ünlü Harfler

Bilinen kaynaklara göre Türklerin önem verdiği iki nesne olan ok ve yaydan ortaya çıkmıştır. Nesnelerin yapısına göre karakterler meydana gelmiştir. Türkçede a, e, i, ı, o, ö, u, ü sesli harfler, Göktürk alfabesinde beraber kullanılmıştır. Göktürk alfabesinde a-e, ı-i, o-u ve ö-ü harflerinin karakterleri aynıdır. Göktürkçe harfler oluşum açısından günlük eşyalar ile benzerlik taşır.

Ayrıca Göktürk alfabesi azımızın yanında merak edeceğinizi düşündüğümüz Göktürkçe Türk yazma nasıl yapılır? yazımıza da bakabilirsiniz.

Göktürkçe Ünsüz Harfler

Göktürkçe alfabesinde 34 tane ünsüz harf yer alır. Bazı harflerin farklı karakterler ile özdeşleşir. Aynı harfin farklı tanımlama yapılmıştır. Günümüz Türkçesinde yer alan harflerin bazıları Göktürk alfabesinde bulunmaz. B, d, g, k, l, n, r, s, t ve y ünsüz harflerinin iki anlamı bulunur. Ünlü harflerin ince ve kalın işaretlerinden dolayı ünsüz harflerin karakteri değişir.

B harfinin yazımında iki farklı karakter kullanılır. İki farklı karakterin yazımı da farklılık gösterir. Kelimenin kullanımına göre karakter yazımı değişir. Göktürkçe kelimeler cümle içerisinde kullanıldığında farklı anlamlara gelebilir. Ünsüz harflerin işaretlerinde kullanılan çift sesli harflerin yazımında tek karakter kullanılır. Çift sesli harflerin anlamında ünlü harfler farklılık gösterir. Yazımında aynı ama anlamlarında farklı olan birçok Göktürk harfleri vardır.

Göktürk Alfabesi Özellikleri

Göktürk alfabesi hakkında bilgi sahibi olmak için geçmişte bulunan birçok araştırma yazılarını kontrol etmek gerekir. Her bilim adamının Göktürk alfabesi hakkında farklı görüşleri vardır. Göktürk alfabesinin kökeni farklı medeniyetlerin oluşturduğu fikri ortaya atılmıştır. Danimarkalı dil bilimci W. Thomsen’ın Göktürk alfabesinin Türklere özgü olduğu araştırmalarının sonucunda ortaya çıkmıştır.

Göktürk alfabesinde harflerin arasına boşluk bırakmak için kullanılan noktalama iki nokta üst üste olan işarettir. Kelimelerin arasına konulan noktalama işareti ile bahsedilen yazıların anlamı belirginleşir. Bazı harflerin karakterleri birbiri ile benzerliğinden dolayı noktalama işareti konulmuştur. İki nokta üst üstü işaretinden farklı olarak başka bir noktalama işareti kullanılmaz.

Ünsüz harfi simgeleyen iki karakter vardır. Sesli ve sessiz olmak üzere iki bölüme ayrılır. Bazı karakterlerin anlamında sesli harfler kullanılır. Bazı karakterlerin anlamında ise sessiz harfler kullanılır. Ünlü harflerin karakterlerinde sesli ve sessiz olmak üzere iki ayrım yoktur. Ünlü harfler ince ve kalın olmak üzere iki kısımda yer alır. Ünsüz harflerin kullanımında ince ve kalın olmak üzere ünlü harfler değişim gösterir.

Göktürk alfabesinde bazı ünsüz harfler çift sesli olarak okunur. Ünlü ve ünsüz harfler okunurken ünlü uyumuna dikkat edilir. Göktürkçe harfler sağdan sola doğru yazılır. Göktürk alfabesi nasıl yazılır sorusu karşımıza çoğu zaman çıkar. Farklı karakterlerden meydana geldiği için değişik anlamları ifade eder. Göktürk alfabesi yazma konusunda karakterlerin ne anlama geldiği bilinmelidir. Harflerin Türkçe karşılığı öğrenilmelidir.

Bilgiall yazarı olarak nice makaleler yazdım da bir tek öz geçmişimi yazamadım...

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here